دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

شايع مي باشد . بيشتر افرادي كه دست به خود زني مي زنند اقدام به خود كشي هم دارند ، برخي رفتار خود زني را يك رفتار شبيه خود كشي مي دانند . ( نشريه حمايت ؛ 2/3/1385 ) .

5-4-2- خشونت گروهي جوانان ( باندهاي تبهكاري )

با اينكه بيشترين ميزان رفتار گروهي براي بزه در قالب انواع سرقت صورت گرفته ، اما نيم نگاهي به اخبار حوادث نشان مي دهد كه جرايمي نظير توزيع مشروبات الكلي ، توزيع و فروش مواد مخدر و قاچاق انسان نيز در قالب فعاليتهاي گروهي صورت مي گيرد . در اين كنش جمعي و اشكال متنوع آن كجروان جوان افزون بر اينكه يكديگر را از حمايتهاي مالي برخوردار مي سازند . نيازهاي عاطفي و ارزشي همديگر را نيز برآورده مي كنند . كارشناسان مسائل اجتماعي با دقيق شدن در رفتارهاي صورت گرفته در قالب كجروي گروهي جوانان نشان مي دهند كه برآورده شدن اين نيازها پشتوانه رواني مهمي براي تقويت و استمرار بخشيدن به رفتارهاي ياد شده بشمار مي آيد . در يك تحقيق دانشگاهي حضور جوانان و نوجوانان در اين گونه فضاهاي خرده فرهنگي و همراهي و مشاركت آنان در اين نوع مناسبات به معناي ابراز پايبندي به الگوهاي رفتاري خرده فرهنگهاي كجروي معرفي شده است .

مطالعات جامعه شناسان نشان مي دهد اينگونه رفتارها گاه با تدارك مقدماتي خاص از قبيل تشكيل دار و دسته ، طرح و نقشه و تهيه لوازم و ابزار صورت مي پذيرد . از جمله نمونه هاي مطرح در اين شكل از رفتار مي توان به تشكيل دار و دسته هاي بزهكاري در سطح محل يا باندهاي خاص منطقه اي ، كشوري و حتي بين المللي اشاره كرد.

جرم شناسان در موارد ديگر اعلام مي كنند ، خشونت گروهي جوانان و نوجوانان ممكن است تحت تأثير محرك قوي و هيجاني شديد در وضعيتي خاص و به شكل غير مترقبه اتفاق بيافتد ، غير قابل پيش بيني بودن اين امر منجر به شكل گيري گروههاي بزهكاري در درون گروههاي جوانان و نوجوانان جامعه مي شود . كجروي هاي گروهي در ميان اين عده به شكل جنبش احساسي ، تحرك پذير ، آشوب طلب ، پر تحرك و به همان نسبت خطرناك ، عاطفي و اصلاح پذير توصيف شده كه توجه محققان و كارشناسان علوم اجتماعي را به خود معطوف كرده است ( تركاشوند ، نشريه حمايت ، 1385 ) .

5-2- عوامل مؤثر بر خشونت

عوامل متعددي مي تواند رفتار افراد را تحت تأثير قرار داده و در آن نقش داشته باشد . تنها يك عامل خطر زا نيست كه موجب رفتار پرخاشگرانه يا ضد اجتماعي مي شود ، بلكه عوامل متعدد و چندگانه اي براي تأثير گذاشتن و شكل دادن رفتار افراد در تمام دوران رشد فرد بويژه در نوجواني با هم تركيب مي شوند كه موجب تقويت يا پيشگيري از رفتارهاي فرد مي شوند . بر اين اساس رفتار افراد تحت تأثير عوامل شخصي ، خانوادگي ، اجتماعي و محيطي است .


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد روانشناسی: بررسی خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

دسته‌ها: دسته اصلی