دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

خواهد بود که از اين قواعد، حکم وضعي لزوم جبران ضرر نيز قابل استنباط باشد؛ در غير اين صورت، مسئوليت غاصب ، نسبت به نماء ، فقط بر اساس قاعده ي اتلاف، قابل توجيه است( محقق داماد ، بی تا، ج 2 ، ص 367). برخي از فقهاي اماميه ، معتقدند که استيلاء بر مال غير، موجب ضمان متصرف ، نسبت به عين مال و نماء آن در زمان تصرف مي شود . فقهاي اماميه ، مطابق احاديث و اخبار، از جمله صحيحه ي ابي ولاد، نماء را به هر حال ، مضمون مي دانند . به نظر فقهاي اماميه ، در گيرند و بنابراين در عهده ي متصرفند و بايد به صاحبش برگردانده شوند ؛ خواه استيفا شده يا نشده باشند .(محقق داماد، بی تا ، چاپ پانزدهم، 1386).

شيخ انصاري ، نظريه مشهور را مورد انتقاد قرار داده و شمول قاعده علي اليد را بر نماء، مخدوش مي داند. ايشان نسبت به اين که نماء از مصاديق مال است، ترديد نداشته؛ اما در مورد شمول مفهوم و مفاد واژه ي «اخذت»  مي گويند . حصول منفعت در يد متصرف از طريق قبض عين، موجب صدق «اخذ» نيست.» به نظر ايشان ، آنچه اخذ شده، عين است و نماء غيرمستوفات، مأخوذ نشده است. (انصاري، بی تا، نشر مرتضي،).

در پاسخ به ايراد مذکور ، گفته شده است که مراد از اخذ، همان سلطه و استيلاءاست و اين مفهوم نسبت به نماء ، از طريق سلطه بر عين، ممکن است و صدق عرفي سلطه بر نماء با تحقق سلطه بر عين محقق مي شود و لذا چنانچه ضمان نماء را بدانيم، با اشکالي مواجه نخواهيم شد. به نظر ايشان، اگر با توجه «يد» مستند به قاعده به استدلال شيخ، شمول قاعده علي اليد بر نماء و استقرار ضمان يد بر شخص متصرف قابل ترديد باشد ، باز هم نظريه ي ضمان نماء، بدون مستند نخواهد بود؛ زيرا تفويت نماء، مستند به عمل شخص متصرف است و بنابراين ، مستند به قاعده ي اتلاف و تسبيب ، قابل مطالبه خواهد بود و علاوه بر آن، قاعده احترام نيز مي تواند مستند ضمان نماء درخصوص نماء مستوفات باشد. .(محقق داماد، 1386، چاپ پانزدهم،)


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي فقهي و حقوقي نماء و منافع در بيع از نظر فقه اسلامي و حقوق مدني ايران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی