دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

مدتی شرط خیار کند ، به صورتی که بتواند ثمن را در این مدت بازگردانده و مبیع را پس بگیرد». شیخ انصاری در این کتاب بر بیع خیاری ادعای اجماع دارند(شیخ انصاری، مکاسب،5/127).

در کتاب مکاسب،شیخ انصاری شروط صحت شرط را مورد بحث و بررسی قرارده اند و نه شرط را تشریح کرده اند که از جمله آنها: مقدور بودن شرط، محال نبودن شرط، و مخالف نبودن با مقتضای عقدو… می باشد.بحث ضمان تلف مبیع را در بخشی از کتاب مورد بررسی قرار داده اند و در این باره بر این نظرند که اگر مبیع نزد مشتری تلف شود چه قبل از رد ثمن باشد و چه بعد از رد ثمن از مال مشتری تلف شده است و دلیل آن را قاعده«تلف مال کل احد علیه»دانسته اند.)همانص15-58).

می دادند بیشتر لوجه الله قرض می دادند پس این عقد در آن زمان وجود خارجی آنچنانی نداشت اما با گذشت زمان و بتدریج و با غلبه کردن حب دنیا بر نفس مردم و این که بدون طمع دستیابی به نفعی مال خود را قرض نمی دادند،این زمان بود که عقد بیع خیاری شیوع بیشتری پیدا کرد و مردم این عقد را برای تحصیل سود از راههای مباح تأسیس کردند». (منصور بن یونس ،کشاف القناع، 3/171).

شیخ حر عاملی در کتاب وسایل الشیعه بحث بیع خیاری را مطرح نموده و آن را مورد بررسی قرار داده اند شیخ در بخشی از این کتاب روایات مربوط به بیع خیاری را آورده و صحت و عدم صحت آن را بیان کرده اند. (شیخ حر عاملی،وسایل الشیعه،18/18).

ابن نجیم مصری نیز در کتاب بحرالرائق خود از بیع خیاری سخن به میان آورده و مورد بررسی قرار داده اند وی در این کتاب در رابطه با بیع خیاری تعاریفی ارائه کردند که برای نمونه به بیان برخی از آنها می پردازیم: «بایع به مشتری بگوید: این کالا را به تو فروختم در مقابل دینی که برای تو بر عهده من است به این شرط که هر گاه دین خود را ادا کردم این کالا به خودم برگردد. و در جای دیگرگفته اند که: بایع به مشتری بگوید این کالا را به فلان قیمت به تو فروختم به این شرط که هرگاه ثمن را پس دادم کالا را به من برگردانی».( ابن نجیم مصری، بحرالرائق، 6/11).

 

در مجله مجمع الفقه الاسلامی راجع به بیع خیاری مطالبی آورده اند. در این مجله اقوال مختلفی که درباره بیع خیاری از فقهای اهل سنت وارد شده مورد بحث و بررسی قرار گرفته و یکی از آنها برگزیده شده که به شرح زیر است: بیع الوفاء، نسبت به برخی از احکام بیع فاسد است تا جایی که هریک از آنها می توانند بیع را فسخ کنند و نسبت به برخی از احکام بیع صحیح است مانند حلیت ثمرات و منافع مبیع، و نسبت به برخی از احکام رهن است تا جایی که مشتری نمی تواند آن را به دیگری بفروشد یا به رهن گذارد و نمی تواند درخت را قطع کند و یا ساختمان را خراب کند. این عقد مرکب از سه عقد است

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

دسته‌ها: دسته اصلی