دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM

1-1-1 – انجام این پژوهش کمک می‌کند تا مدل‌های سرآمدی و تعالی سازمانی که حاصل مطالعات، تحقیقات و تجربیات عملی پژوهشگران، دانشمندان و صاحب‌نظران مدیریت و اقتصاد فرضیات فرعی

  • شاخص رهبریِ مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش است.
  • شاخص‌های کارکنان، استراتژی و شرکا و منابعِ مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش است.
  • فرایندهای مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش است.
  • نتایج کارکنان، مشتریان و جامعه­ی مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش است.
  • نتایج کلیدی عملکرد مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش است.

  1-2 نام بهره‌وران

بهره‌وران این تحقیق شهرداری همدان، کارکنان آن، سایر شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی هستند.

  1-3 قلمرو تحقیق

1-3-1 قلمرو موضوعی تحقیق

این تحقیق به موضوع بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان می‌پردازد.

1-3-2 قلمرو مکانی تحقیق

مکان موردمطالعه و بررسی شهرداری همدان است.

1-3-3 قلمرو زمانی تحقیق

این تحقیق در طی پاییز و زمستان سال 1393 صورت گرفته است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی