دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  تأثیر سیاست تحریم در تشدید تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

 

را چنین تعریف می کند: «مبارزه ای بر سر ارزش ها و مطالبه منزلت، قدرت، منابع نادر که در آن، هدف هر یک از طرفین خنثی کردن، صدمه زدن و یا نابودی رقبای خویش است» (جوادی ارجمندی، 1387: 18-17).

همچنین به باور نیکلسون (Nicholson) «منازعه فعالیتی است که بین وجودهای آگاه و اگرچه نه ضرورتاً عاقل روی می دهد، یک منازعه بر حسب خواسته ها، نیازها و تعهدهای طرفین درگیر تعریف می شود، از دیدگاه او یک منازعه هنگامی وجود دارد که دو طرف مایلند کاری صورت دهند که با منافع طرف دیگر ناسازگار است همچنین از آنجا که منازعات در بردارنده خواسته ها و نیازهایی هستند که در ذهن شکل گرفته و ساخته و پرداخته می شوند، ذهنی تلقی می شوند این در حالی است که چیزی که خواسته می شود معمولاً عینی است» (واعظی، 1390: 35).

در میان دقیق ترین تعاریف این نوع نا آرامی، تعریف ارائه شده توسط گر (Gurr) به چشم می خورد «پدیده های منازعه، کنش های متقابل قهرآمیز مجموعه های تعارض به صورت آشکار می باشد، به علاوه1-4-6 انواع منافع ملی

  1. منافع موازی: در این نوع منافع به رغم آنکه هر یک از طرفین درصدد تحصیل آن از طریق همکاری و یا عدم همکاری با دیگران است، منجر به بروز تعارض میان دولت های ذينفع نمی شود.
  2. منافع متعارض: تحصیل این منافع با مناقشه و ستیزش همراه است و اهداف متعارض هر یک از طرفین به منزله بی توجهی به خواست های دیگری تلقی می شود به گونه ای که امکان برقراری هر نوع سازش و توافقی میان دولت های ذينفع از بین می رود و چنانچه عوامل بر هم زننده تعادل سیستم، مرتفع نشوند چه بسا دولت های متعارض به مواجهه مستقیم نظامی علیه یکدیگر کشیده خواهند شد.
  3. منافع مشترک: به آن گروه از منافع گفته می شود که به تنهایی توسط یک دولت تأمین نمی شود و تحقق آنها صرفاً از طریق همکاری و برقراری اتحادها با سایر واحدهای سیاسی امکان پذیر است.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تأثیر سیاست تحریم در تشدید تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا مطالعه موردی آغاز پرونده هسته ای- 2012

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی