دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

ب) احضاریه به شخص خوانده ابلاغ نشده باشد.

2- تاريخچه اخذ تأمين در احكام غيابي

در خصوص تاريخچه حكم واخواهي نظر استاد بلامنازع آیين دادرسي مدني ايران را مورد استناد قرار داده و ايشان چنين اشعار مي‌دارند: «اعتراض، به موجب ماده 465 ق.آ.د.م جدید مصوب 1329، به شكايتي اطلاق مي‌گرديد كه محكوم عليه غايب مي‌توانست نسبت به رأي غيابي مطرح نمايد. اما واژه «واخواهي» در برابر اعتراض توسط فرهنگستان برگزيده شده و در شهريور 1319 به موجب بخشنامه‌اي، همراه با چهل اصطلاح ديگر عربي و معادل فارسي آن‌ها كه بيشتر در دادگستري كاربرد داشت، به دواير دادگاه‌ها ابلاغ گرديد. در اين بخشنامه واژه‌هاي واخواه، واخوانده و واخواسته به ترتيب به جاي اصطلاحات معترض، معترض ‌عليه و معترض ‌عنه، برگزيده شد. در عين حال، واژه واخواهي در هيچ يك از اصطلاحاتي كه پس از آن در قانون آیين دادرسي مدني در اين خصوص استعمال نگرديد اما در قانون جديد آیين دادرسي مدني علاوه بر اعتراض به حكم واژه «واخواهي» كه در عمل مصطلح گرديده بود به كار رفته است».[1] بهر حال، با نگرشي ديگر مي‌توان گفت اين تأسيس با پيروي از فقه اسلامي بوجود آمده است. و مبناي فقهي نيز داشته و بر اين اساس، اگر خواهان پس از صدور حكم غيابي بخواهد محكوم‌ به را اخذ نمايد بايد در جهت آن تأمين بدهد، در غير اين صورت اخذ آن تأمين امكان نخواهد داشت.[2] با اين حال، اين تاريخچه‌اي مختصر از واخواهي مي‌باشد و به همين مقدار بسنده نموده و موضوع‌هاي آتي به فلسفه و شرايط صدور اخذ خسارت احتمالي در احكام غيابي اختصاص خواهد يافت كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

3- فلسفه دريافت تأمین

مقنّن در ماده 307 ق.آ.د.م فلسفه اخذ تأمين در اجراي حكم غيابي را جبران خسارت ناشي از اجراي قرار تأمين ذكر نموده و مقرّرات واخواهي نيز به گونه‌اي تدوين شده است كه اگر به طرفيت محكوم‌ عليه دعوايي مطرح گردد و وي از نوع دعوي آگاه شده فرصت و امكان دفاع در اختيار او قرار گرفته و بتواند دلايل خويش را ارائه دهد. بنابراين، حقي است كه قانون آیين دادرسي مدني براي واخواه (محكوم ‌عليه) قرار داده تا با جمع شرايطي از آن استفاده نمايد و در اين راستا، ماده 307 ق.آ.د.م مقرّر مي‌دارد: «چنانچه محكوم ‌عليه غايب، پس از اجراي حكم، واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشي از اجراي حكم اوّلي به واخواه مي‌باشد». ولي در اين خصوص، سؤالاتي مطرح خواهد شد و آن اين است كه فلسفه دريافت تأمين از محكوم ‌له چيست؟ آيا حكم به نفع2– شمس، عبدالله، آیين دادرسي مدني(پيشرفته)، دراك، تهران، چاپ بيستم، سال 1387، جلد دوم، ص 286 ش 23

3– جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دانشنامه حقوقي، امیر کبیر، تهران، چاپ پنجم، سال 1376، جلد دوم، ص 144

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تأمین ‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی