دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند

  1. آیا فاوا بر سطح یادگیری دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟
  2. آیا فاوا در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟
  3. آیا فاوا بر خلاقیت دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟
  4. آیا فاوا بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟
  5. آیا فاوا بر افزایش فعالیت های گروهی (مشارکت) دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟
  • انجام تحقيقات ميداني و پيمايشي بمنظور جمع آوري مستندات ثانويه تحقيق بوسیله پرسشنامه محقق ساخته ی بسته پاسخ .

 

1-10 ) روش تجزيه و تحليل اطلاعات:

جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش آمار توصیفی از جدول فراوانی و درصد آن ، نمودار ستونی و میانگین استفاده شده است . در بخش آمار استنباطی از آزمون t تک نمونه ای جهت تحلیل سوالات تحقیق استفاده گردید .

 

1-11 ) ساختار کلی تحقيق:

تحقيق حاضر در پنج فصل تهيه شده است:

فصل اول مختصري از كليات تحقيق شامل بيان مسئله، اهميت و ضرورت پژوهش، اهداف و سوالات تحقيق، قلمرو تحقيق، روش تحقيق، جامعه و نمونه آماري، روش گرد آوري اطلاعات و تحليل آن است.


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تاثیر بکارگیري فناوري اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازي دانش آموزان مدارس هوشمند بابلسر از دید معلمان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی