دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

– 3- معرفي  کلي جايگاه فقهي نماء در بيع

همواره درمواردي که مالي داراي دو مالک باشد يعني عين آن يک مالک و منافعش مالک ديگري داشته باشد با مشکلاتي مواجه خواهيم شد. ازجمله اينکه درعقد اجاره – که درآن منافع مال مورد اجاره به ملکيت ديگري در مي آيد- پس از انقضاي مدت اجاره درصورتي که مالک عين مال آن را منتقل کرده باشد مالک منافع مال مذکور چه کسي خواهد بود؟  ويا وقتي در عقد بيع گفته مي شود اين عين را فروختم  آيا منافع را هم به تبع آن انتقال داده است يا خير؟

چنان که خواهيم ديد عقل و و جدان و علم اصول در بادي امر پيوستگي و تبعيت نماء از عين را حکم مي کند چنانکه اگر شئ اي از آن شخصي باشد لاجرم توابع و منافع آن مال نيز از آن اوست پس غالباَ اين موضوع مورد اذعان است که اصل بر اين است که منافع از عين تبعيت مي کند وليکن ممکن است براساس قانون يا تراضي طرفين در جايي اين اصل مورد خدشه قرار گيرد و بنابراين بر خلاف آنچه گاهي تصور مي شود ،نماء عرفاً موجود است و با گذشت زمان به فعليت مي رسد.( فصيحي زاده ،مقاله پيروي نماء از عين در مالکيت).

در فقه ، در مورد ضمان نماء، اختلاف نظر وجود دارد ؛ گروهي ، قائل به عدم ضمان نماء هستند و معتقدند که در مورد نماء منفصل، چنين نماء در دست غاصب ، به عنوان امانت است و در صورتي که با تعدي و تفريط تلف شود، غاصب ، ضامن است . در مورد نماء متصل، چه اين نماء مستوفات باشد و چه غير مستوفات، قائل به عدم ضمان فقهاي اماميه ، مطابق احاديث و اخبار، از جمله صحيح ابي ولاد، نماء را به هر حال مضمون مي دانند. به نظر فقهاي اماميه ، در مورد نماء مستوفات، بي ترديد شخص متصرف ضامن است ؛ ولي در نماء غيرمستوفات، گروهي از فقها ، معتقد به ضمان نيستند؛ ولي مشهور فقهاي اماميه ، استيلاي بر نماء را به طور کلي ، مانند سلطه بر اعيان مي دانند و اعتقاد دارند که غصب در اين زمينه نيز تحقق مي يابد و غاصب ضامن نماء مستوفات و غيرمستوفات است البته در مورد نماء غير مستوفات، استناد به قاعده علي اليد خالي از اشکال نيست؛ زيرا آنچه اخذ مي شود و مشمول ضمان قرار ميگيرد، عين مال است ؛ نه نماء غير مستوفات . همچنين، استناد به قاعده ي لاضرر و احترام به مال مسلم در صورتي صحيح

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي فقهي و حقوقي نماء و منافع در بيع از نظر فقه اسلامي و حقوق مدني ايران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی