دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی نقش عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران

و اگر بخواهيم مفهوم امنيت را با نقيض آن يعني ناامني تعريف و تبيين نماييم بايد بگوييم كه ((نا امني)) حالات يا موقعيت هايي هستند كه نظم ،‌ انسجام و آرامش را بر هم مي زنند (چلبي،1375: 39)

تعريفي كه روانشانسان از امنيت ارائه مي دهند عبارت است از يك احساس آرامش نسبي از خطر كه اين احساس وضع خوشايندي را ايجاد مي كند كه در سايه آن فرد آرامش و تعادل روحي و جسمي بدست آورد.(گنجی،1380: 52)

 

-انواع گونه هاي امنيت :

اساساً طبقه بندي يگانه اي از امنيت وجود ندارد . محققان بر مبناي ديدگاه خود اقدام به ارائه سنخ شناسيهاي متعددي از امنيت كرده اند .مي توان امنيت را از نظر محل استقرار و عامل بوجود آورندگانش نيز طبقه بندي كرد كه در اين صورت امنيت دو شكل دروني و بيروني خواهد داشت .

او كوشش كرده است تا با تعريف برخي از احساسها نظير ناراحتي حاصل از ندانم كاري ،ترديد ،حسادات ، ترس ، غم و غرور، مشخصات احساس را تجزيه و تفكيك كند و به اين نتيجه رسيد:

  • هراحساسي در درون خود يك نوع خاص از تفكر را به عنوان يكي ازاجزاء خود دارد ( مثلاً حسادت يك ناراحتي است بر پايه اين فكركه شخص ديگري امتيازاتي به دست آورده است ).
  • اما نوع تفكردر هراحساس با نوع تفكردر احساس ديگر عموماً متفاوت است و درنتيجه همين تفاوت در نوع تفكر، براي تشخيص تفاوت احساسها كافي است ، درعين حال بايد گفت كه همه احساسها زمينه تفكري متفاوت ندارند ، مثلاً ترحم و دلسوزي .
  • هراحساسي علاوه بر زمينه تفكري يك ارزيابي مثبت و منفي از آن زمينه تفكري نيزدرخود دارد كه موجب رضايت يا نارضايتي ،خوشحالي يا ناراحتي مي گردد.
  • شدت خوشحالي يا ناراحتي از يك زمينه فكري متفاوت است و بستگي به خيلي از عوامل دارد از جمله به وضعيت فكري و جسماني شخص و همچنين به ميزان بروز آن احساس يا به قول لوين تابع شرايط فردي و محيطي است .
  • زمينه تفكري احساس خود ممكن است داراي اجزاء زيادي باشد كه برخي ازآنها موجب خوشحالي و تعدادي موجب ناراحتي شوند. ازاينجاست كه گاه رفتار دوگانه در يك شخص پيش مي آيد(همان : 29)

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی نقش عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی