دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :تحلیل موضوعی شعر وحشی بافقی

اما مضامین دینی که نویسنده مقاله برای هر یک شواهدی آورده است عبارتند از : استقلال و آزادی، خداشناسی، عظمت پیامبر(ص)، اعتقاد به قیامت، عدل الهی، عهد الست، نوشتن اعمال آدمی و ستایش حق از سوی همه موجودات.

چنانکه مشاهده می­شود اولا مقوله های ارزشی و بیشتر اجتماعی یعنی آزادی و استقلال در ردیف مضامین دینی قرار گرفته است و متن و شواهد ارائه شده در ذیل این عناوین نیز نتوانسته است به خوبی ارتباط آنها را با دین آشکار سازد(ر.ک. همان:152-151). ثانیا مضامین دینی فراوانی از چشم مولف افتده است که در تحقیق  حاضر با شواهدی درج خواهند شد.

3)حسینی کازرونی، سید احمد، 1390، بررسی اندیشه های اخلاقی و تعلیمی در شعر اجتماعی عصر مشروطیت، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، سال سوم، شماره یازدهم.

در چکیده آمده است: «در تاریخ ایران حوادث بسیاری منجر به شکل گیری مشروطه شد. پیدایش مشروطه نیز به نوبه خود در تغییر روند ادبیات و مفاهیم و مضامین آن بسیار تاثیر گذرا بود. این تغییرات در حوزه موضوع و مضمون و اندیشه صورت گرفت و باعث شد مضامین اخلاقی و تعلیمی همچون دادگری ، وطن خواهی و انسان گرایی در شعر به گونه ای متفاوت از ادورا قبل مطرح شود. با طرح این مضامین، شعر و نثر این دوره آیینه تمام نمای حقایق و بیان محرومیت ها و ستم کشی های مردم شد؛ به طوری که می­توان گفت در هیچ دوره ای شعر تا این حد بین مردم راه پیدا نکرد. بیان مستقیم آموزه های  اخلاقی و اجتماعی در شعر این دوره متفاوت و اثرگذار است»(حسینی کازرونی، 1390: 29).

سپس عناوینی چون شکوه و شکایت از زمین و زمان و چرخ برین، ستیزه گری با جهل و فقر، وطن دوستی و آزاد منشی و آزادی خواهی در این مقاله مرد بررسی قرار گرفته اند(ر.ک. همان: 38-31).

چنانکه ملاحظه می­شود بیشتر مباحث فوق را می­توان مسائل اجتماعی تلقی کرد و نه اخلاق و تعلمی. همچنین نکته جالب اینکه آزادی و آزادیخواهی ـ که در مقاله قبل به عنوان مضامین دینی معرفی شده بودند- در این مقاله از مظاهر اخلاق و تعلیم هستند.

در نهایت این نتایج حاصل شد که: هیچ اثر و طرح پژوهشی درباره‌ی مضامین اخلاقی و دینی وحشی بافقی منتشر نشده است و دیگر اینکه اگرچه تحقیقاتی درباره‌ی درونمایه‌های شعر فرّخی صورت گرفته است امّا هیچ‌ یک بطور خاص مضمون‌های دینی و اخلاقی اشعار فرّخی را بررسی نکرده‌اند.


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی و مقایسه مضامین دینی و اخلاقی در اشعار وحشی بافقی و فرخی یزدی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی: تحلیل موضوعی شعر وحشی بافقی

دسته‌ها: دسته اصلی