دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران

1-3-2- اهداف كاربردي:

نقش اصلي گزارشگري مالي انتقال اثر بخش اطلاعات مالي به افراد برون سازماني به روش معتبر و به موقع است. براي انجام اين مهم، مديران از فرصت هايي براي اعمال قضاوت در گزارشگري مالي برخوردار شده اند. مديران تلاش       مي كنند تا با انتخاب روش هاي مجاز حسابداري، نتايج قابل پيش بيني و ثابت خلق كنند زيرا اغلب سرمايه گذاران و مديران اعتقاد دارند شركت هايي كه روند سود آوري مناسبي دارند و سود آنها دچار تغييرات عمده نمي شود نسبت به شركت هاي مشابه ارزش بيش تر و قابليت پيش بيني و مقايسه بيش تري دارند. از سوي ديگر، با توجه به تئوري نمايندگي، مديران مي توانند از انگيزه لازم براي دست كاري سود به منظور حداكثر كردن منافع خود برخوردار باشند. بنابراين شركت هايي كه صورت هاي مالي حسابرسي شده ارائه مي­كنند داراي محتواي اطلاعاتي و سود با كيفيت بيش تري هستند. بنابراين بر اساس نتايج مطالعه، نقش سازمان هاي حسابرسي بر چگونگي تهيه صورت هاي مالي شركت ها مشخص مي­شود.

 

1-4- سوالات تحقیق:

1- آيا شركت هاي داراي عرضه اوليه، در دوره مالی قبل از عرضه اوليه سهام، سود را مديريت مي كنند ؟

2- آيا  شركت هاي داراي عرضه اوليه اي كه توسط سازمان حسابرسي مورد رسيدگي قرار ميگيرند براي مديريت سود، عمدتا از اقلام واقعي استفاده مي كنند ؟

 

1-5- فرضیه های تحقیق:

1- شرکت های دارای عرضه اولیه، در دوره مالی قبل از عرضه اولیه، سود را مدیریت می کنند.

2- شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی، مورد حسابرسی قرار می گیرند، عمدتا از مدیریت سود واقعی استفاده می­کنند.

1-6- روش شناسی تحقیق

1-6-1- روش تحقیق

روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. توصیفی به این دلیل که آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد و همبستگی به این 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی