دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 

2-25-4 اهداف سیاست تقسیم سود

پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی ازراههایی است که شرکت می تواند بدان وسیله مستقیما بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی ، تعیین نقشی است که این سیاست در به حداکثر رساندن رساندن ثروت سهامداران ایفا می کند. از آنجا که سیاست تقسیم سود تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد: پرداخت تمام سود به سهامداران به معنی به حداکثر رسانیدن ثروت نخواهد بود. سود انباشته یکی ازمهمترین منابع مالی بلند مدت شرکت ها می باشد. در سالهای اخیر شرکت های بزرگ برای تامین نیازهای مالی خود اغلب از سود انباشته استفاده کرده اند. با این وجود توزیع سود بین سهامداران دلایل متعددی دارد که برخی از آنها عبارتند از:

صورت سود و زیان ، توان عملیاتی شرکت را در طی یک دوره زمانی مشخص، معمولا یکساله ، اندازه گیری می کند. تعریف حسابداری سود به شکل زیر است:

درآمد – هزینه ها = سود

معمولا صورت سودو زیان شامل چندبخش است. بخش عملیاتی ، که درآمدها و هزینه های حاصل از عملیات اصلی شرکت را نشان می دهد. بخش غیرعملیاتی، که در برگینده ی هزینه های تامین مالی ( نظیر هزینه بهره) می باشد. معمولا در بخش دوم، مبلغ مالیات به عنوان یک قلم مجزا، از درآمدکسر می شود. آخرین قلم در صورت سود و زیان که در سطرآخر نوشته می شود، رقم سود(زیان) ویژه است. مرسوم است که سود (زیان) ویژه برای هر سهم محاسبه شده و تحت عنوان سود هر سهم (EPS) یا سود سهام نشان داده می شود.( نوروش وعابدی، 1384 ، 49- 48).

2-25-8 سود هر سهم (EPS) [1]

سودی که بین سهامداران شرکت توزیع می شود سود سهام نامیده می شود. سود سهام به صورت نقدی، سهمی و یا دارایی غیرنقدی است و با توجه به قوانین تجاری هر کشور می تواند علاوه بر سود سال جاری، حداکثر تا حد کل سود انباشته و حتی صرف سهام و اندوخته های ( به استثنای اندوخته قانونی) باشد ( مدرس و عبدالله زاده،1378، 173).

برای محاسبه سود هر سهم، سود شرکت پس از کسر مالیات و سود سهام ممتاز برتعداد سهام عادی که در دست سهامداران است تقسیم می کنند.

سود متعلق سهامداران عادی = سود سهام ممتاز – سود پس از کسر مالیات

سود هر سهم عادی = تعداد سهام عادی منتشرشده / سود متعلق به سهامداران عادی

2-25-9 سود تقسیمی هر سهم (DPS) [2]

معمولا پس از کسر مالیات از سود شرکت، باقیمانده طی حداکثر یک سال به سهامداران پرداخت می شود سود تقسیم شده تمامی سود خالص یک شرکت نیست بلکه فقط بخشی از آن است، بخش باقیمانده سود به صورت تقسیم نشده جزء ذخایر شرکت است و برای گسترش آتی نگه داری می شود. اعطای سهام جایزه نوعی تقسیم سود بین سهامداران است. برای محاسبه این نسبت سود تقسیمی سهامداران عادی برتعداد سهام عادی که در دست سهامداران است تقسیم می شود. شرکتی که سودش را تقسیم می کند از دو حالت خارج نیست:

1- طرح های سرمایه گذاری سودآور ندارد.

[1] – earnings per share

[2] – dividends per share


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی