دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

در خانواده هاي تك والديني زندگي مي كردند نسبت به كساني كه با والدين خود زندگي مي كردند خشونت بيشتري از خود نشان مي دادند . (Benda And Crowyn , 2002 ) .

با توجه به نتايج بدست آمده در تحقيقات گذشته كه نشان مي دهد متغيرهايي كه بر روي خشونت تأثير گذاشته اند عبارتند از نارضايتي از خانواده ، انزوا طلبي فرزندان ، بزهكاري، ديدن فيلم هاي خشن ، انتقادات وارده به نظريه لمبروزو

1- مهمترين انتقادات نظريه لمبروزو از سوي چارلز گورنيگ پزشك زندانهاي انگليس در سال 1913 وارد آمد ، او با كاربرد روش خود لمبروزو ( روش آماري ) به بررسي افراد عادي و كژرفتار پرداخت و پس از اندازه گيري بدن سه هزار مجرم در انگلستان و نيز دانشجويان دانشگاههاي اكسفورد و كمبريج و عده اي در ارتش به اين نتيجه رسيد كه آنچه لمبروزو نشانه انحطاط خوانده بود ، در ميان دانشگاهيان و افراد ارتش نيز به همان وفور ديده مي شود ، كه در ميان مجرمان تنها فرقي كه بين آنها يافت آن بود كه مجرمان اندكي قد كوتاه تري داشتند كه گورنيگ اين امر را معلول اين دانست كه مجرمان از طبقه اجتماعي و اقتصادي فقيرتري هستند . گورنيگ نتيجه تحقيق خود را در سال 1913 در كتابي با نام ” محكوم انگليسي ” انتشار داد و اعلام كرد كه بين افراد جنايتكار و عادي از نظر جسماني فرقي نيست و تبهكاري بازداشتي يا زيبايي چهره و اندام ، كوتاهي يا بلندي قد يا دست و پا ارتباطي ندارد ( ستوده ، 1385 : 93 ) .

2- بعضي نقايص جسماني تحت تأثير محيط براي مثال تغذيه بد مي تواند پديد آيد . كساني كه نقص جسماني دارند به خاطر رفتار ديگران با آنها و يا عقايد فرهنگي در مورد بعضي نقائص جسماني ممكن است عكس العملهاي رواني از خود نشان دهند . همانطور كه گافمن هم اظهار داشته شخصيت فرد تحت تأثير كنش متقابل با ديگران شكل مي گيرد . اگر گروهي يا فرهنگي شخصي را زشت يا پليد در نظر گيرند . اين امر بر شخصيت تأثير مي گذارد و ممكن است رفتارهايي مطابق با انگي كه به او خورده است از خود نشان دهد .

3- از نظر تئوري ژنتيك هيچ امكاني براي ظهور خصايص نسلهاي گذشته و يا بازگشت به آن وجود ندارد .

4- از نظر تكنيكي آمار او با در نظر گرفتن سطح توسعه رياضي در عمرش كاملاً ابتدايي است و نتايج او از نظر آماري ارقام ناچيز هستند .

5- خصايص زيستي نمي توانند تنوع ارقام جنايت را در فرهنگهاي مختلف ، زمان و طبقات توضيح دهند و نمي گويند چرا قوانين در طول زمان تغيير مي كنند و قوانين جديد پديد مي آيند (ممتاز ، 1385 : 40 ) .

2-1-7-2- نظريه لذت جويي و درد گريزي آيسنك


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد روانشناسی: بررسی خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

دسته‌ها: دسته اصلی