دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد

شیرخانی(1388) در مقاله ای تدوین استراتژی را در قالب چهار مرحله و هفت گام معرفی نموده است این مراحل در جدول شماره 2-2 ارایه شده است:

جدول 2-2 فرآيند تدوين استراتژي(اعرابی و شیرخانی،1388: 12)

ردیف مرحله توضیح گام ها
1 مرحله شروع شناسايي مأموريت ها، ويژگي ها و اجرا آن
شناسايي اهداف و شاخصه هاي آن
2 ورودي بررسي عوامل خارجي
بررسي عوامل داخلی
3 مقایسه تشكيل ماتريس تهديدات، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف
4 تصميم گيري اولويت بندي استراتژي ها، ماتريس برنامه ريزي استراتژيك كمي

 

در مرحله اجرای استراتژی، استراتژیست ‌ها باید در این مورد که کدام یک از استراتژی ‌ها می‌توانند بیشترین منفعت را به سازمان برسانند، تصمیم‌گیری نمایند. تصمیم‌ هایی که سازمان را متعهد می‌سازد، برای یک دوره نسبتا، بلندمدت‌ محصولات و خدمات خاصی را ارائه نمایند تا در بازار های مشخص به فعالیت بپردازند، و سرانجام از منابع و فناوری‌ های شناخته شده جهت کسب سود بیشتر استفاده کنند. ارزیابی استراتژی؛ آخرین مرحله مدیریت استراتژیک به حساب می‌آید. مدیران‌ بایستی بدانند که استراتژی ‌های خاص و مرود نظر آنان در چه زمانی کارساز واقع می شود. برای ارزیابی استراتژی سه فعالیت عمده به شرح ذیل انجام می‌شود (حسینی، 1380: 33).

  1. بررسی عوامل داخلی و خارجی که پایه و اساس استراتژی کنونی قرار گرفته‌اند.
  2. محاسبه و سنجش عملکرد ها
  3. اقدامات اصلاحی

2-3-5. مفهوم نوین استراتژی و انواع استراتژی

با توجه به دگرگونی های به وجود آمده و پیشرفت های چشم گیر بشری، پیچیده شدن ها سیر نزولی فروش وسود را معکوس نماید. گاهی این پدیده را تغییر جهت یا متحول نمودن استراتژی سازمان می نامند.

12- واگذاری: فروش یک واحد مستقل یا بخشی از سازمان را واگذاری می نامند.

13- انحلال: فروش تمام دارایی ها به ارزش واقعی را انحلال شرکت می نامند (دیوید، ترجمه

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد

دسته‌ها: دسته اصلی