دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

نمودار4-3 :تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار 3

 (80 میلی لیتر فاضلاب  + 120 میلی لیترآب دریا)

جدول 4-3 : نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت بررسی و مقایسه اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار 3 (80 میلی لیتر فاضلاب  + 120 میلی لیترآب دریا) :

منابع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F Sig.سطح معنی دار
بین گروهها 154408/952 6 25734/825 7/406 0/001
داخل گروهها 48651/333 14 3475/095    
تغییرات کل 203060/286 20      

 

4-1- 4 .  بررسی  اثرات  زمان بر  تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار 4 (120 میلی لیتر فاضلاب  + 80 میلی لیترآب دریا):

بررسی ها نشان داد که در این مطالعه میانگین و محدوده تغییرات بدست آمده در تیمار 4  برابر با 9/161 ± 102×265    و   102×53  –  102× 634  سلول در میلی لیتر بوده است. مقایسه نتایج مربوط به  میانگین ها نشان داد که بیشترین(1/62 ± 102× 7/424)  و کمترین( 1/6± 102× 60) تراکم بدست آمده متعلق به روز های نهم و سوم پرورش بوده است(نمودار 4-4­). نتایج آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که مابین تیمار های مختلف(زمان) از نظر میزان تراکم جلبک اسپیرولینا اختلاف معنی داری وجود داشته است(P<0.05). نتایج آزمون توکی(Tuky test) نشان داد که میزان تراکم مابین روز های پنجم، هفتم ،نهم و یازدهم اختلاف معنی داری وجود ندارد(P>0.05).از طرفی بر اساس نتایج حاصله می توان دریافت که در این تیمار اختلاف معنی داری مابین روز سوم و پانزدهم پرورش وجود داشته است(جدول 4-4).

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

اجاره خوردرو-ماشین عروس-اجاره اتوبوس دربستی-اجاره ون- تاکسی فرودگاه

اجاره بنز s500 اجاره بنز اس 500 اجاره خودرو تشریفاتی ,اجاره خودرو شیک , مدل بالا , vip ,اجاره روزانه با راننده ,اجاره روزانه بدون راننده ,ماشین عروس با راننده ,ماشین عروس بدون راننده ویژه Read more…

دسته اصلی

چارتر لحظه آخری

بلیط لحظه آخری به شرایطی می گن که آژانسای مسافرتی زمان قانونی توان پرکردن ظرفیت هواپیما رو نداشته و به دنبال جبران اون با به کار گیری بلیطای ارزون تر هستن. این بلیطا واسه کسائی Read more…

دسته اصلی

پیچ و رولپلاک با طناب

آیا می دانید تا به امروز استفاده از پیچ و رولپلاک با طناب برای محکم کردن سنگ نما از بهترین روش های محکم سازی به شمار می آید؟ تعجب نکنید! استفاده از پیچ و رولپلاک Read more…