دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

 

 

ریشه ی مشکلات چیست؟                                                                                    تشخیص مسأله

 

طرحی نحوه حل مسأله                                                                                          طراحی راه حل

و مشکل  توسط کارکنان

                                                                                                                     

ایجاد دانش مهارت و نوع                                                                                       اجرای راه حل

 رفتار لازم در کارکنان              

 

ارزشیابی اثرات دوره آموزش                                                                                   ارزیابی اثرات

 بر عملکرد کارکنان در محیط                                                                                راه حلهای اجرا شده واقعی کار

)نمودار 2-6   فرآیند آموزش کارکنان(مدل سانی استوت،1993))

 

2-1-9-1 مرحله اول تعیین نیازهای آموزشی:

نیاز آموزشی عبارتست از تغییرات مطلوبی که در فرد یا افراد سازمان از نظر دانش و مهارت و یا رفتار بوجود می آید. تا افراد بتوانند وظایف و مسئولیت های مربوط به شغل خود را در حد قابل قبول مطلوب)نمودار 2-7 الگوی نیاز سنجی آموزشی(طوسی ،صائبی ،1381))

 

2-1-9-2- مرحله دوم تدوین برنامه های آموزشی:


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی