دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )

عمليات‌ ميداين‌ مورد تجزيه‌ و تحليل‌ قرار گرفته‌ است‌. همچنين‌ راهبردهاي‌ مؤثر در توسعه‌كشت‌ و افزايش‌ عملكرد سويا، بازار فروش‌ و تجارت‌، خواص‌ و مصارف‌ به‌ همراه‌ نتيجه‌گيري‌ و پيشنهادات‌ ارائه‌گرديده‌ است.

دادگر، مریم و محمودي شهلا و مسيح آبادي، محمدحسن و شهسوار، اميرمنصور، 1388، ارزيابي کيفي تناسب اراضي براي کشت گلرنگ و سويا در منطقه دماوند به روش کشت فارياب بیان داشته: منطقه مورد مطالعه در شمال شرق تهران به فاصله حدود 45 تا 77 کيلومتري در مسير جاده تهران فيروزکوه واقع شده؛ از نظر موقعيت بين 51°. 59¢ تا طول 52°. 23¢ شرقي و 35°. 35¢ تا 35°. 45¢ عرض شمالي قرار دارد. ارتفاع منطقه از سطح دريا (در پايين ترين بخش 1800 و در بالاترين قسمت 2300 متر) و وسعت کل اراضي مطالعه شده 20000 هکتار مي باشد که اين مطالعه براي کشت آبي گلرنگ و سويا انجام پذيرفته است. مراحل انجام اين آزمايش شامل انجام برخي مطالعه هاي خاک شناسي، نمونه برداري خاک، تجزيه آزمايشگاهي نمونه هاي خاک، جمع آوري اطلاعات اقليمي زراعي براي محصولات مورد نظر و تهيه نقشه ارزيابي خاک با استفاده از سيستم GIS و ارزيابي تناسب اراضي براي تيپ هاي بهره وري مورد نظر در منطقه بوده است. پس از جمع آوري اطلاعات خاک، اقليم و پستي و بلندي و تعيين نيازهاي خاکي و اقليمي گياه از روي جدول هاي ارايه شده توسط Sys&FAO ارزيابي کيفي با استفاده از روش هاي پارامتريک (ريشه دوم) و محدوديت ساده از راه مقايسه خصوصيات اقليمي، توپوگرافي و خاک با نيازهاي رويشي هر محصول انجام شود. با اين روش تاريخ هاي مناسب عمليات زراعي از قبيل زمان عمليات تهيه زمين، کاشت، شروع و پايان دوره رشد نيز اندازه گيري شد. خاک هاي موجود در منطقه در دو رده انتي سل و اينسپتي سل تفکيک شده اند. نتايج ارزيابي کيفي اراضي نشان دهنده اين است که خصوصيات اقليمي در رشد و توليد محصولات مورد نظر در منطقه به ترتيب سبب کاهش 37. 52 و 5. 5 درصدي براي توليد محصول سويا و گلرنگ نسبت به توليد پتانسيل آن ها خواهد شد. هم چنين برخي از خصوصيات خاک و توپوگرافي که از عوامل محدود کننده توليد محصولات مي باشد به شرح زير تعيين شدند:عوامل محدود کننده توليد براي محصول گلرنگ شامل آهک، پستي و بلندي، pH  و در مورد محصول سويا حضور آهک و سنگريزه و در برخي از واحد هاي اراضي توپوگرافي مي باشد(بخشنده و همکاران، 1387، 101).

بیدادی، محمد جواد، کامکار، بهنام وعبدی، امیر، 1392، در مقاله خود تحت عنوان پهنه بندی مناطق مستعد کشت سویا در حوزه قره سو با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(Gis ) در نشریه تولید گیاهان زراعی جلد هفتم شماره دوم بیان داشته :استفاده درست و بهینه از اراضی نیازمند ارزیابی دقیق منابع بوم شناختی کشاورزی می باشد. این پژوهش به منظور پهنه بندی مناطق مستعد کشت سویا در حوزه قره سو

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی