دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  تبیین نقش تعادل طبایع اربعه در تعالی اخلاق با نظر به روایات معصومین علیه السلام و حکمای اسلامی

امّا قوّه‏اى كه جنبه مخدومى دارد، دو قسم است: يكى در غذا تغيير مى‏دهد و دو نوع قوّه ديگر تحت پوشش آن است كه اوّلى غذا دهنده ناميده مى‏شود و فايده آن تغذيه شخص در طول عمر مى‏باشد كه غذا را تحليل مى‏برد تا جانشين شود آنچه را كه به تحليل مى‏رود. و دوّمى قوّه ناميده مى‏شود و فايده آن اين است كه حجم بدن را تا سر حدّ كمال تا اندازه طبيعى رشد مى‏دهد.

قسم دوّم از قوّه مخدومه براى بقاى نوع در غذا تصرّف مى‏كند و تحت پوشش خود دو نوع قوّه دارد: اوّل قوه‏اى كه مولّده ناميده مى‏شود و آن را در امر تناسل و زاد و ولد تصرّف مى‏كند تا از در آميخته بدن جوهر منى را جدا كند. دوّم قوّاى كه مصوّره ناميده مى‏شود و آن قوّه‏اى است كه پس از قرار گرفتن منى در رحم آن را شكل مى‏دهد و ويژگيهاى وراثتى را كه منى حامل آن است ظاهر مى‏سازد. امّا قوّه‏اى كه خادم صرف است قوّه طبيعى است كه در خدمت قوّه غذا دهنده است و به چهار قسم تقسيم مى‏شود.

1-  قوّه جاذبه براى اين آفريده شده است كه چيزهاى نافع را به جاى خودش جذب كند و آن در معده و كبد و مرى و رحم و ديگر اعضا وجود دارد.

2-  قوّه ماسكه: براى حفظ منافع كليّه بدن آفريده شده است و تنها قوّه تدبير و تغيير در آن مؤثّرند.

3-  قوّه هاضمه: قوّه‏اى است كه هر چه را قوه ماسكه نگهدارى مى‏كند براى آمادگى انجام فعل، در آنها تغيير به وجود مى‏آورد تا براى مزاج سالم، آمادگى غذا حاصل شود.

4-  قوّه دافعه: فضولات غذا را كه شايستگى تغذيه ندارند يا بيشتر از نياز بدن هستند و يا بدن اصلًا نيازى به آنها ندارد، دفع مى‏كند مانند بول و…

براى قواى چهارگانه فوق چهار خدمت‏گزار وجود دارد، يعنى چهار كيفيّت كه عبارتند از حرارت، برودت، رطوبت و يبوست. تفصيل هر يك در جاى خود روشن خواهد شد.

ويژگى دوّم نفس حيوانى اين است كه دو قوّه محركه و مدركه به آن اختصاص دارد و قوّه محرّكه يا برانگيزاننده است و يا انجام دهنده. قوّه برانگيزاننده، قوّه‏اى است كه مفاهيم را انتزاع و مدركات وهمى و خيالى و نفسى را در معرض باور قرار مى‏دهد. يعنى ادراكات را برمى‏انگيزاند تا امورى را بطلبند و يا از خالى آخر دماغ قرار دارد و احكام جزئى حاصل از وهم را درك مى‏كند و خزانه وهم است و يا قوّه‏اى است كه هم درك مى‏كند و هم تصرّف: اين قوه به اعتبار اين كه وهم را به كار مى‏گيرد متخيّله و به اعتبار اين كه عقل را به كار مى‏گيرد، متفكّره ناميده مى‏شود و محل آن ابتداى حفره وسط دماغ است و كار آن تركيب و تفصيل بعضى از صورت ها با بعضى صورتها، بعضى از معانى با بعضى از معانى و بعضى از معانى با بعضى صور

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تبیین نقش تعادل طبایع اربعه در تعالی اخلاق با نظر به روایات معصومین علیه السلام و حکمای اسلامی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی