دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان

در بيست سال گذشته توجه بسياري به مساله رواندرماني همراه با فعاليت بدني و اثرات مفيد ورزش، در ارتباط با سلامت روان شده است (مارتينسن[1]، 2004). پرداختن به فعاليت ورزشي به نحوي سبب تخليه هيجان مي شود، بدين معنا که برخي از عواطف منفي، تضاد و تعارضات دروني فرد تخليه شده و حس اعتماد به نفس، احترام به خويشتن، احساس شادابي و سلامت جسمي در فرد نمايانگر مي شود. به عبارتي مي توان گفت ورزش و فعاليت بدني برنامه ريزي شده، سبب تقويت و بهبود دستگاههاي بدن از جمله متغير هاي مهمي که جزء شاخص هاي سلامت روان محسوب مي شوند و در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرند؛ مي توان به عزت نفس[2]، شادکامي ذهني[3] و کيفيت زندگي [4] اشاره کرد.

عزت نفس از جمله سازه هاي روانشناختي است كه در چند دهه اخير مورد توجه بسياري از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته است. بطوركلي ارزيابي هايي كه فرد از خود مي كند عزت نفس او را شكل مي دهد(هنری ماسون، ترجمه ياسايي، 1375).همچنين عزت نفس درجه تصويب، تائيد، پذيرش و ارزشمندي است كه فرد نسبت به خود احساس مي كند. عزت نفس از خود پنداره متفاوت است ، خود پنداره عبارت است از مجموعه ويژگي هايي كه فرد براي توصيف خويش بكار مي برد  در حاليکه عزت نفس عبارت است از ارزشيابي اطلاعاتي که فرد درخود پنداره دارد و از اعتقادات فرد در مورد  تمام صفات و ويژگيهايي كه در او هست ناشي مي شود(نوربخش، 1384). مطالعات نشان داده است که اشخاص با عزت نفس بالا از لحاظ اعتماد به نفس در سطح بالايي قرار دارند و تلاش هايشان آنها را به سوي موفقيت سوق مي دهد. در اين افراد احساس شايستگي و لياقت عاملي براي دستيابي به سطوح بالايي از انگيزش دروني مي باشد. انتظارات بالا موجب شکل گيري اهداف مشکل مي شود و اهداف مشکل به برانگيختن تمرکز و چالش هاي مداوم کمک مي کند که نتيجه آن پيشرفت و تقويت عزت نفس مي باشد. اما افراد با عزت نفس پايين، انتظارات پاييني را براي عملکرد هاي خود در موقعيت هاي گوناگون در نظر مي گيرند و اغلب توانايي هاي اوليه خود را دست کم مي گيرند؛ چرا که فاقد اعتماد به نفس مي باشند و از شکست مي ترسند. به طور طبيعي نتيجه[1] – Martinsen

[2] -self – esteem

[3] -Subjective Well being

[4] – quality of  life


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي اثر بخشي ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامي و کيفيت زندگي جوانان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی