دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

آن بود كه تعداد مرگ و مير فرزندان، تعداد سقط جنين، تعداد فرزندان دلخواه، با باروري رابطه معناداري مستقيم داشته­اند و متغيرهايي مثل سن ازدواج، تحصيلات والدين، درآمد، و البته شغل شوهر با ميزان باروري رابطه معناداري معكوسي داشتند يعني با افزايش آن باروري كاهش مي­يابد.

ذوالفقاري­زاده كشكي (1386) در مطالعه­اي با “عنوان بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر ميزان باروري زنان شاغل در دبيرستان­هاي شهر مرند” پرداخته و هدف از آن بررسي روابط موجود بين عوامل اجتماعي و اقتصادي همچون سن زن در اولين ازدواج، ترجيح جنسي به نفع فرزند پسر و ميزان درآمد، شغل مرد و زن و… بر ميزان باروري است. كه با روش پيمايشي و استفاده از پرسشنامه به سؤالات بسته و نيز به روش اسنادي كتب پايان­نامه است. نتايج اين تحقيق نشان داده، كه بين سن زن در اولين ازدواج و ميزان درآمد والدين و ترجيح جنسي به نفع پسر با باروري رابطه معناداري وجود دارد. بين نوع شغل مردان با باروري رابطه معنادار وجود ندارد.

شیروانی (1386) در تحقیقی تحت عنوان “استفاده از روش­های طبیعی پیشگیری از بارداری و عوامل مرتبط با آن” این مطالعه به صورت مقطعی و با استفاده از نمونه­گیری تصادفی سیستماتیک در مورد 304 زن متاهل 49-15 ساله غیرباردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی قائم شهر انجام گرفته است. یافته­های این تحقیق نشان داده که نسبت استفاده از روش­های طبیعی و طبی به ترتیب 39 و 60 درصد بود. از بین روش­های دو گروه، نزدیکی منقطع با فراوانی 37 درصد شایع­تر بوده است. مهم­ترین علل استفاده از روش­های طبیعی، ترس از عوارض روش­های دیگر، راحت­تر بودن، تمایل همسر و اطمینان از تاثیر مشابه با روش­های دیگر بوده است.

تورجیان­فر (1385) در تحقیقی تحت عنوان “بررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش مردان نسبت به مشارکت در برنامه­های تنظیم خانواده” هدف این بررسی شناخت نگرش مردان نسبت به مشارکت در برنامه­های تنظیم خانواده و هم­چنین بررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش نسبت به مشارکت انجام شده است. این مطالعه به شیوه پیمایشی و به وسیله پرسشنامه بر روی 383 نفر مرد متاهل در سنین 25 تا 50 سال شهر شیراز صورت گرفته است. یافته­های این پژوهش در بخش توصیفی حاکی از آن است که 5/18 درصد از مردان دارای نگرش منفی نسبت به مشارکت در برنامه­های تنظیم خانواده بوده اند و این درحالی است که 64 درصد از افراد مورد مطالعه دارای نگرش میانه و 7/16 درصد از آن­ها نگرش مثبتی به مشارکت در این برنامه داشته­اند و در بخش استنباطی این پژوهش نشان داده که سن مرد، شغل مرد و زن، بعد خانوار، تفاوت سنی، میزان درآمد خانواده، تحصیلات زن و مرد بر روی نگرش مردان نسبت به تنظیم خانواده تاثیر می­گذارد.

    منصوریان و خوشنویس (1385) تحقیقی تحت عنوان “ترجیحات جنسی زنان همسردار به رفتار باروری شهر تهران” داشته­اند. هدف این تحقیق تاثیر ترجیحات جنسی زنان همسردار بر گرایش آن­ها به رفتار باروری بوده است. در این تحقیق از روش برآورده نشده که همگی در چگونگی کنترل رشد جمعیت تاثیر دارند، برنامه­ریزی و اجرا شده است. داده­ها از طریق پرسشنامه جمع­آوری شده است. یافته­های این تحقیق نشان داده است که از میان کل نمونه­های مورد مطالعه 63 درصد سابقه استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری را دارند. و از میان پاسخگویان 31 درصد حاملگی ناخواسته داشته­اند و 68 درصد حاملگی با برنامه قبلی داشتند. 49 درصد حاملگی ناخواسته به خاطر شکست روش­های

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه : بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

دسته‌ها: دسته اصلی