دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

– 2- بيان مساله تحقيق

يکي از ضروريات بشر در جامعه امروزي بيع مي باشد در اين زمان هر کس به نوعي خريد وفروش دارد.شخصي که اول صبح تا شب کارش خريد وسايل و ملزومات زندگي مي باشد.يا بازاري ها که جنس مي خرند و مي فروشند.اگر خريد وفروش نباشد جامعه مختل مي شود.چون انساني نيست که به انسان ديگر محتاج نباشد؛و اين رفع احتياج ا زطريق ارتباط با همديگر و داد و ستد حاصل مي شود.ادله متعددي بر مشروعيت بيع دلالت دارند.که چند نمونه از ادله ذکر مي شوند. در آيه «احل الله البيع و حرم الربا»؛خداوند بيع را حلال و رباء را حرام کرده است.( بقره/ 275) .

همچنين در آيه (لا تاکلو اموالکم بينکم بالباطل الا تکون تجاره عن تراض) اموالتان را در ميان خود از راه حرام و نامشروع نخوريد.مگر اينکه تجارتي از روي رضايت طرفين انجام گرفته باشد.خريد وفروش خود معصومين (ع)و بيع هائي که د رحضور انان انجام مي شده،يا خود معصومين افرادي را وکيل مي کردند که براي آنها چيزي بخرند يا بفروشند.اگر بيع نامشروع بود.معصومين(ع)آن را تائيد نمي کردند(انصاري،1427ق ،ج7،ص 152،)

در حقوق مدني ايران، بي گمان، منفعت نيز مانند اعيان ، در نظر عرف ، مال محسوب مي شود و مردم آن را با پول مبادله مي کنند. ماليت اشياء ، به دليل وجود نماءي است که از آنها براي انسان به دست مي آيد و مقصود از غصب نماء، استيلاء بر صلاحيت انتفاع از اعيان است که در نظر عرف و قانون، وجود خارجي و مستمر و يکپارچه دارد و مي توان آن را براي مدتي نسبت به آينده، در برابر عوض انتقال داد  و در عالم اعتبار، از عين جدا ساخت و مالکي ديگر براي آن تعيين کر د. (کاتوزيان،١٣٧٤، جلد اول و دوم،).

در حقوق ايران، براساس ماده ي ٣٢٠ قانون مدني، غاصب ، علاوه بر اينکه ضامن عين مال مغصوب است، ضامن نماء آن نيز در مدت غصب خواهد بود ؛ زيرا در صدر اين ماده آمده است « نسبت به نماء مغصوب، هر يک از غاصبين ، به اندازه ي نماء زمان تصرف » خود و ما بعد خود ، ضامن است ؛ گرچه استفاده منفعت نکرده باشد همانگونه که ملاحظه مي شود، اين ماده ، مطلق بوده و فرقي بين اينکه غاصب، نماء را استيفاء کرده يا نکرده باشد، قائل نشده و در هر دو صورت ، غاصب را ضامن نماء تلف شده مي داند . تفاوتي نيست، بين کسي که خانه اي را غصب کرده و در آن سکونت کن د و کسي که اتومبيل، تاکسي ديگري را که هر روز با آن کار مي کرده، توقيف کن د و از آن استفاده نکند؛ زيراغاصب دوم اگرچه استيفاء منفعت از اتومبيل نکرده ولي سبب تفويت منفعت عين شده است. در اين صورت ، غاصب، ضامن اجرت المثل نماء مال مغصوب خواهد بود . غاصب ضامن نماء پس از تلف مال تا زمان رد مثل يا قيمت نيست، زيرا نماء تابع عين است و پس از تلف عين، نماء موجود نيست تا غاصب مسؤول آن باشد در اينکه غاصب ، ضامن نماء تفويت شده مال مغصوب است، بين حقوقدانان هيچ ترديدي وجود ندارد ؛ خواه نماء متصل به آن باشد يا منفصل؛ خواه در زمان غصب به وجود آيد يا پيش از آن و خواه غاصب از آن بهره مند شود يا قانون مدني سازگارتر مي دانند؛ زيرا منفعت هم، مانند عين ، در نظر عرف ، مال محسوب مي شود و آن را با پول مبادله مي نمايند. (کاتوزيان، ١٣٧٤، جلد اول و دوم)


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي فقهي و حقوقي نماء و منافع در بيع از نظر فقه اسلامي و حقوق مدني ايران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی