دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد

 

نبوده است. در این تحقیق تلاش می شود تا این خلاء تحقیقاتی مورد بررسی قرار گیرد.

1-4. اهداف تحقیق

 • اهداف علمي:

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات

 • اهداف عملي:

ارائه راهکارهایی به منظور بهبود عملکرد سازمانی و نوآوری از طریق مدیریت دانش و گرایش استراتژیک

1-5.  تحقيق

 • تبیین رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری در شرکت دخانیات
 • تبیین رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد در شرکت دخانیات
 • تبیین رابطه بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات
 • تبیین رابطه بین گرایش استراتژیک و عملکرد در شرکت دخانیات
 • تبیین رابطه بین گرایش استراتژیک و عملکرد شرکت دخانیات
 • تبیین رابطه بین نوآوری و عملکرد در شرکت دخانیات

1-6. فرضیات تحقیق

 • رابطه معنی داری بین مدیریت دانش و نوآوری در شرکت دخانیات وجود دارد.
 • رابطه معنی داری بین مدیریت دانش و عملکرد در شرکت دخانیات وجود دارد.
 • رابطه معنی داری بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات وجود دارد.
 • رابطه معنی داری بین گرایش استراتژیک و عملکرد در شرکت دخانیات وجود دارد.
 • رابطه معنی داری بین گرایش استراتژیک و نوآوری در شرکت دخانیات وجود دارد.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد

دسته‌ها: دسته اصلی