دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

ج)روش گردآوری اطلاعات

د)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

3-2-  نوع تحقیق 

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات بنیادی_کاربردی است.لذا ابتدا به تعریفی از تحقیقات بنیادی و کاربردی به طور مستقل می پردازیم و سپس به این مسأله می پردازیم که چرا تحقیق حاضر از نوع تحقیقات بنیادی- کاربردی است.

3-2-1- تحقیقات بنیادی

این نوع تحقیقات که گاه تحقیقات مبنایی یا پایه ای خوانده می شود،در جستجوی کشف حقایق و واقعیتها و شناخت پدیده ها و اشیاء بوده که مرزهای دانش عمومی بشر را توسعه می دهند و قوانین علمی را کشف نموده به تبیین ویژگیها و صفات یک واقعیت می پردازند.در این تحقیقات ممکن است نظریه ای انشاء شود یا اصول،فرضیه ها یا قضایای نظریه ای مورد آزمایش قرار گیرد.(حافظ نیا،1382،ص50)

هدف این نوع پژوهش،توسعه و گسترش نظریه ها از طریق کشف ویژگی های عمومی و مشترک یا اصول کلی است.(نادری،سیف،1385،ص12)

3-2-2- تحقیقات کاربردی

این تحقیقات با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیهای بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها،روش ها،اشیاء و الگوها در جهت توسعه ی رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند.این تحقیقات مبادی شناختی خود را از قوانین،نظریه ها و نتایج تحقیقات بتیادی می گیرند.(حافظ نیا،1382،ص51)

تحقیق حاضر ازیک سو،درپی کشف مبانی و آثارو اسرار تربیتی حج است و قصد دارد عمل تربیتی  حج را از منظر قرآن و روایات تبیین نماید،و از سوی دیگردر صدد است  تا از طریق این شناخت و تبیین، دستور العمل هایی را در اختیارحاجیان قرار دهد تا با استفاده از اصول کشف شده،بتوانند حجّی راستین وحقیقی انجام دهند.

بنابراین،این تحقیق از نوع تحقیقات بنیادی-کاربردی می باشد.

محقق علاوه بر تصویرسازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسأله و ابعاد آن می پردازد.(همان،صص60-58 )


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

دسته‌ها: دسته اصلی