دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی میزان فروش بیمه نامه عمر در صنعت بیمه کشور

2

می گوییم که برابری غالب شده است. وقتی که آن نسبت مساوی نباشد، ما نابرابری را تجربه می کنیم. این حالت باعث می شود که احساس ضدانگیزشی داشته باشیم.

4.نظریه نگرش: فرض نظریه نگرش این است که افرادی که نگرش های مساعد نسبت به کار دارند برانگیخته می شوند که در آن سازمان خدمت کنند.

5.نظریه هدف: افرادی که هدف گذاری مشخص و دشواری را برمی گزینند و خود را متعهد به انجام آنها می دانند در مقایسه با کسانی که هدف های آسان و مبهم را دنبال می نمایند، عملکرد و بازخورد بهتری دارند. هنگامی که افراد بازخوردی در مورد اینکه به چه میزان در پیشبرد اهدافشان موفق بوده اند، دریافت می کنند بهتر عمل خواهند نمود. بازخورد به شناسایی اختلافات مابین چیزی که آنها انجام داده اند و آن پاسخ به حساب می آیند و پژوهشگران معتقدند که فرایندهای میانجی بر تسلسل یا تداوم رفتار مسلط هستند. از دید آنان تنها وقتی می توان رفتار را درک کرد که عامل مداخله گر شناخته شود. همه ی دیدگاه های شناختی در این مورد که مردم فکر می کنند و افکار آنان نقش عمده ای در رفتارشان دارد، مشترک هستند. سه مورد از فرض های بنیادی این دیدگاه به شرح زیر می باشد:

  • هر فرد با تفاوت های فردی بسیار زیاد و متمایز از دیگران متولد می شود.
  • انسان بر پایه ی ارزیابی نتایج احتمالی هر رفتار، تصمیم می گیرد.
  • رفتار معنی دار انسان براساس ساختار نیازی او شکل می گیرد(قاسمی،1390، 247-248)

 

2-18 نظریه های انگیزشی

سومین رویکرد کلی در روانشناسی اجتماعی، یعنی رویکرد انگیزشی، بر عوامل انگیزشی که رفتار انسان را هدایت می کنند، تمرکز دارد. دیدگاه فرویدی یا روانکاوانه درباره ی ماهیت انسان این است که رفتار از درون و به وسیله ی سایق ها، تکانش ها یا نیازهای نیرومند درونی برانگیخته می شود. از این رو، نظریه پردازان روانکاو تلاش دارند تا نیروهای درونی ـ و گاهی ناخودآگاه ـ را که انرژی دهنده به رفتار و هدایت کننده ی آن هستند، بشناسند. یک رویکرد کاملاً متفاوت برای درک انگیزه ها از کارهای اقتصاددانان و کسان دیگری که مردم را به صورت افرادی که از میان شقوق مختلف، بر مبنای سود و زیان مربوط به هر شق، انتخاب هایی عقلایی انجام می دهند، می بیند. در روانشناسی اجتماعی، ما می توانیم سه نظریه ی انگیزشی ارضای نیاز، تصمیم گیری عقلایی، و تبادل اجتماعی را مشخص کنیم (کریمی،1380، ص 42).


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی میزان فروش بیمه نامه عمر در صنعت بیمه کشور 93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی میزان فروش بیمه نامه عمر در صنعت بیمه کشور