دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

 

با نگاهی به این تعریف و مقایسه آن با تعریف قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران در می‌یابیم که:

و در واقع تکرار مفهومی می‌باشد که«بند 8 ماده 2 قانون متحد‌الشکل معاملات الکترونیکی» از امضای الکترونیکی به دست می‌دهد.[1]

این تعریف در قانون یاد شده برای توسعه بیشتر در استفاده از تکنولوژی جدید امضای الکترونیکی نسبت به دیگر مقررات اتخاذ شده است.

کانون وکلای امریکا [2]در راهنمایی که برای امضای دیجیتالی منتشر کرده، از اصطلاح ثبت مجازی[3] استفاده نموده و در مجموع این دیدگاه مطرح شده که با تحول در فناوری فرصت‌های جدیدی برای حقوقدانان و مراجع ثبتی فراهم شده است. [4]

«ماده (8)2 قانون ایالت یوتا» مقرر می‌دارد:«امضای الکترونیکی عبارت از یک صدا، علامت یا فرایند الکترونیکی است که به یک سند الکترونیکی متصل یا به طور منطقی منضم گردیده است و این کار توسط فردی به قصد امضای یک سند الکترونیکی انجام می‌شود».[5]

همین تعریف در«بند 8 قسمت دوم قانون متحد‌الشکل معاملات الکترونیکی» تکرار شده است [6] و همچنین در« بند 5 بخش 106 قانون امضای الکترونیکی در قانون تجارت ملی و فراملی ایالت متحده» ذکر شده است.[7]

در این تعریف نیز قانونگذار می‌توانست بجای عبارت صدا و علامت عبارت داده را بکار گیرد زیرا داده می‌تواند غیر از موارد فوق، موارد دیگری را نیز در بر‌‌‌گیرد. نکته مهم آن است که در این تعریف به قصد امضاء نمودن سند توجه شده است که این تعبیر دیگری از همان مفهوم قصد التزام به مفاد سند است.

مي‌رود». «دستورالعمل اتحادیه اروپا مصوب 1999 در زمینه امضای الکترونیکی در ماده 2/1» بیان داشته است:«امضای الکترونیکی داده‌ای است به شکل الکترونیکی، که به سایر داده‌های الکترونیکی ضمیمه و یا منطقا” متصل است و به عنوان روشی برای اثبات هویت بکار می‌رود.[8]

[1] – مصطفی السان، جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی (ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، 1383، شماره 55)، ص 63.

[2] – American Bar Association;At: www.abanet.org. Last visited: 1390/19/10. 10/00Am.

[3]– Cybernotary

[4] -Michael L.Closen & R.Jason Richards, Notary publics –lost in cyberspace, or key business professionals of the future?John Marshall journal of computer and information Law.Vol.15, 1997.

[5]– Utah Code, Utah Digital Signature Act, 1995 & 208.

[6]– Uniform Electronic Transaction Act, August 1999, 2.8 Available at: www.law.ualberta.ca/alri/ ulc/ eindex.htm. Last visited: 1390/10/22. 8/00Am

[7] -ESIGN(Electronic Signatures in Global and National Commerce Act).

, june30, 2000,106.5.

[8]– Directive of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 concerning the approximation of the laws on Electronic Signatuers,1.2.

Available at: http: //www.europea.ou.int/ISPO/commerce/legal/documents.pdf. Last visited: 1391/03/04, 59/8 AM

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دسته‌ها: دسته اصلی