دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی انواع ایهام در غزلیّات حافظ

« نوا » به دو معنا : 1- ساز و برگ زندگي  2- پردة موسيقي(آهنگ)؛ كه با«نوا، چنگ و دف»ايهام تناسب دارد و « ساز » هم به دو معناي: 1- ساز و برگ 2- آلت موسيقي؛ كه در معناي دوم با «نوا، چنگ و دف» ايهام تناسب دارد.

شِبلُ الاَسَدبه صيددلم حمله كرد و من

 

گـر لاغـرم و گـرنه شـكار غضنفـرم

(21/329)

«غضنفر» به دو معنا :1- سلطان مظفرپسرشاه منصور 2- شير؛ كه با«شبل الاسد، شكار، صيدو حمله » ايهام تناسب دارد

روي خوبت آيتي از لطف بر ما كشف كرد زآن زمان جز لطف وخوبي نيست درتفسيرما

(5/10)

« آيت »به دو معنا : 1- نشانه 2- اصطلاح قرآني؛ كه با« كشف وتفسير»ايهام تناسب دارد.

تو نيز باده به چنگ آر و راه صحـرا گير كه مـرغ نغمه سـرا سـاز خـوش نوا آورد

(2/145)

 

كيست حافظ تاننوشد باده بي آواز رود عاشق مسكين چرا چندين تجمّل بايدش

(8/276)

«باده»به دومعنا:1- شراب2-اصطلاح موسيقي(آهنگ)؛ كه با«مطرب،نغمه، ساز، آواز و رود»ايهام تناسب دارد.

سايه تا باز گرفتي زچمن مرغ سحر آشيان در شكن طرّة شمشاد نكرد

(5/138)

 

اگـر آن طايـر قدسي ز درم  باز آيد

 

عمر ِبگذشته به پيرانه سرم بازآيد

(1/236)

 

طاير دولت  اگـر  بـاز گـذاري  بكند يار باز آيد و با وصل قـراري بكند

(1/189)

 

هرمرغ فكركز سرشاخ سخن بجست

 

بازش زطرّةتو به مضراب مي زدم

(3/320)

« باز » به دو معنا :1-پيشوند(بيت 1و2)/ دوباره (بيت3و4) 2- پرندة شكاري؛ كه با«طاير، مرغ، آشيان و مضراب » ايهام تناسب دارد.

زاهدخام كه انكارمي وجام كند پخته گردد چو نظر بر مي خام اندازد

(4/150)


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي انواع ايهام در غزليّات حافظ

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی