دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی


 

 

 

 

1989-1970

مطالعات اوليه پيرامون هوش عاطفي

مطالعه هاي اوليه در مورد هوش عاطفي طي اين دو دهه صورت پذيرفت. در اين دوره حوزه هاي شناخت و عاطفه مورد بررسي قرار گرفتند تا مشخص شود كه عواطف و شناخت چگونه روي يكديگر تأثير متقابل دارند. اعتقاد بر اين بود كه افراد افسرده نسبت به سايرين ممكن است واقع بين تر و دقيق تر باشند و نوسان هاي خلقي ممكن است، خلاقيت را افزايش دهند همچنين در اين دوره، حوزه ارتباطات غير كلامي توسعه يافت و مقياس هايي براي دريافت اطلاعات غير كلامي(كه گاهي عاطفي هستند) از چهره و قيافه افراد، اختصاص يافت. در حوزه هوش مصنوعي بررسي ها و آزمايش ها، در مورد اين موضوع بود كه رايانه ها چگونه مي توانند حالت هاي عاطفي را درك نمايند.

نظريه گاردنر در مورد هوش چند گانه، از هوش درون فردي نام مي برد كه به توانايي دريافت و نماد پردازي عواطف اشاره داشت. كار آزمايش در مورد هوش اجتماعي به درك اين موضوع منجر شد كه، هوش اجتماعي شامل مهارت هاي اجتماعي، مهارت همدلي، نگرش هاي جامعه پسند، اضطراب اجتماعي و عاطفي بودن مي باشد .

مطالعه روي مغز براي تفكيك ارتباطات بين عاطفه و شناخت آغاز شد و گاه و بي گاه از اصطلاح هوش عاطفي استفاده مي شد.

 

1993-1990

ظهور هوش عاطفي

در اين دوره ي 4 ساله كه از ابتداي 1990 شروع مي شد، ماير و سالووي چند مقاله در زمينه هوش عاطفي منتشر كردند. مقاله ها زمينه مناسب براي مطرح شدن مفهوم

هوش عاطفي فراهم نمودند. در همين زمان نتيجه مطالعه شامل معرفي اولين مقياس ارزيابي توانايي هوش عاطفي بود با همين نام منتشر شد.همچنين در اين دوره نيز بناها و مفاهيم بنيادي هوش عاطفي، به ويژه در علوم عصبي توسعه پيدا كرد.

هنر ارتباط با مردم به مقدار زياد، مهارت كنترل و اداره احساس هاي ديگران است اين مهارت نوعي توانايي است كه محبوبيت، قوه رهبري و نفوذ شخص را تقويت مي كند. رهبران داراي سطوح بالاي توانايي هاي هيجاني مي باشند. اغلب با روحيه هستند. افراد ماهر از نظر اجتماعي به حوزه وسيعي از آشنايي ها و مهارت ها براي ايجاد رابطه تمايل دارند. اين افراد در مديريت گروه ها ماهر هستند. مهارت هاي اجتماعي مي تواند به عنوان كليه قابليت هاي رهبري در اكثر سازمان ها در نظر گرفته شود، زيرا وظيفه رهبر انجام كار از طريق ديگر افراد است. در اين راستا رهبران به مديريت مؤثر روابط نياز دارند و مهارت هاي اجتماعي آن را ممكن مي سازد. اين ابعاد در جدول شماره 2-6 نشان داده مي شود.

1- Mayer & Salovey

                          جدول شماره 2-6 : ابعاد هوش هيجاني از نظر دانيل گولمن(اينترنت)

 

        فرد چه عاملي را مي بيند فرد چه كاري را انجام مي دهد
در مورد خود خودآگاهي خود مديريتي
در مورد ديگران آگاهي اجتماعي مديريت روابط

 

بار- آن : هوش عاطفي را در قالب رفتار هوشمندانه و اجتماعي به پنج مؤلفه زير تقسيم مي كند:

  1. خوش بيني : توانايي مثبت ديدن مسائل زندگي و توجه به آنها
  2. خود ستايي : توانمندي دستيابي و توفيق به اهداف و استعدادهاي نهفته
  3. خرسندي : توانايي احساس خرسندي از خود، ديگران و زندگي
  4. استقلال : توانايي مستقل بودن و عدم وابستگي احساس به ديگران
  5. مسئوليت پذيري اجتماعي : توانايي احساس يكي شدن با گروه اجتماعي. ( بار- آن، 1998).

 

2-7-4- رابطه هوش عاطفي و شخصيت

هوش هيجاني يعني داشتن مهارت هايي تا بدانيد چه كسي هستيد، چه افكار، عواطف، احساسات، پيوستگي رفتاري داريد. هوش هيجاني به آن دسته از مهارت ها اطلاق مي شود كه براي ارزيابي مجرد و هدايت به كار مي رود تا باعث تغيير ماهيت و توانايي هاي شما براي تعالي، توسعه، هدايت و ايجاد احساس مثبت از زندگي شود.احساسات انساني جنبه هاي پيچيده اي دارد.

تحقيقات نشان مي دهد هشت محور عمده احساسات شامل ترس، شعف، مقبوليت، خشم، افسوس، نفرت، حيرت و توقع مي باشد.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده دراداره كل پست استان آذربايجان شرقي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی