دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  تأثیر سیاست تحریم در تشدید تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

عمده سیاسی تأکید دارند. هابز شرایط اخیر را مشابه حالت طبیعی فقدان قدرت مرکزی می دانست ولی در مورد امکان ایجاد یک امپراطوری جهانی تردید داشت. از جمله پیشینه های نظریه واقع گرایی آثار ماکس وبر است که در نوشته هایش نه تنها به سرشت سیاست و دولت، بلکه همچنین به قدرت به عنوان عنصر محوری سیاست پرداخته است. وبر نیز مانند واقع گرایان متأخر، ویژگی اصلی سیاست را مبارزه برای کسب قدرت می داند. به علاوه از جمله ابعاد سیاست به عنوان کشمکش قدرت، بُعد اقتصادی (برای حفظ) موجودیت (خود) نیز می باشد (دوئرتی و فالتزگراف، 1383: 156-158). اصول شش گانه واقع گرایی سیاسی از دیدگاه هانس.جی. مورگنتا عبارتند از:

  1. واقع گرایی سیاسی: واقع گرایی سیاسی بر این باور است که سیاست همانند جامعه مشمول قوانین عینی است که ریشه در نهاد بشر دارند. برای بهبود وضع جامعه نخست باید قوانینی را که جوامع بر اساس آنها زندگی می کنند درک کرد عمل این قوانین از خواست ما اثر نمی پذیرد و لذا مبارزه انسان با این قوانین تنها به بهای شکست میسر است. یکی از مفروضه های این مکتب آن است که ماهیت سیاست خارجی را صرفاً می توان از راه بررسی رفتارهای سیاسی انجام شده و پیامدهای قابل پیش بینی این رفتارها تعیین نمود. بدین ترتیب می توان آنچه را دولتمردان واقعاً انجام داده اند درک کرد و از پیامدهای قابل پیش بینی رفتارهای آنها نیز می توان حدس زد که اهداف چه بوده است.
  2. راهنمای اصلی که به واقع گرایی سیاسی کمک می کند تا راهش را در عرصه سیاست بین الملل بیابد، مفهوم منافع ملی است که در چارچوب قدرت تعریف می شود. فرض این است که دولتمردان بر اساس مفهوم منافع ملی در چارچوب قدرت، تفکر و رفتار می کنند. شواهد تاریخی مؤید این فرض است مفهوم منافع ملی در چارچوب قدرت، نظمی فکری بر ناظر تحمیل می کند و به موضوع سیاست نظمی منطقی می بخشد (مورگنتا، 1374: 6-5).
  3. در جهانی که در آن دولت ها واجد حاکمیت و درگیر رقابت بر سر کسب قدرت هستند. سیاست های خارجی تمامی کشورها باید بقا را به عنوان قطعی ترین هدف سیاست خارجی تلقی نماید تمامی کشورها ناچارند از «هویت فیزیکی، سیاسی و فرهنگی خویش در برابر تعرضات دیگر کشورها» حفاظت کنند. بدین ترتیب منافع ملی با بقا ملی یکی می شود وقتی منافع ملی را به طور مجزا در نظر بگیریم تعیین محتوای آن در یک وضعیت ملموس نسبتاً ساده است زیرا این مفهوم شامل تمامیت کشور نهادهای سیاسی آن و فرهنگ آن می باشد (دوئرتی و فالتزگراف، 1383: 165).
  4. واقع گرایی مدعی است که مبانی اخلاقی عام را نمی توان به شکل عام یا انتزاعی آنها به رفتار دولت ها تعمیم داد این مبانی باید در شرایط عینی زمانی و مکانی پالایش شوند.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تأثیر سیاست تحریم در تشدید تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا مطالعه موردی آغاز پرونده هسته ای- 2012

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی