دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها

دچار افت بازدهی می­شوند، زیرا سرمایه­گذاران به مساله کیفیت سود پایین شرکت­ها پی می­برند و قیمت سهام را متناسب با آن تعدیل می­کنند.

ماکریشنان و کارول یو (2007) به بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که بدون در نظر گرفتن توانایی (قوت یا ضعف)حاکمیت شرکتی، کیفیت گزارشگري / سود براي شرکت­هایی بیشتر است که در گذشته نسبت به رقباي موجود در صنعت پیشی گرفته­اند. همچنین کیفیت گزارشگري/ سود براي چنین شرکت­هایی پس از کنترل توان نظام حاکمیت شرکتی بیشتر است.

هاشم و دوی (2008) در مطالعه خود تحت عنوان حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت و کیفیت سود در مالزي دریافتند که بین درصد مالکیت اعضاي فامیلی و مالکیت نهادي با کیفیت سود رابطه مثبت تعدیلی پرداخت. وی در نتیجه­گیری تحقیق خود بیان نمود: تأثير كيفيت سود قبل از گزارشات مالی تعدیلی بر واكنش بازار به آن تأييد شد.

مور (2007) با استفاده از متغيرهاي جريان­هاي نقدي عملياتي تقسيم بر سود عملياتي و تقسيم بر سود خالص، موجودي كالا تقسيم بر كل دارايي­ها و تقسيم بر فروش، حساب­هاي دريافتني تقسيم بر كل دارايي­ها و تقسيم بر فروش، كل بدهي­ها تقسيم بر كل دارايي­ها، سود خالص تقسيم بر كل دارايي­ها، سود انباشته تقسيم بر كل دارايي­ها، امتياز Z آلتمن، فروش تقسيم بر كل دارايي­ها، تغيير حسابرس مستقل شركت در سال پيش، تغيير مديريت ارشد در سال قبل، افزايش درصد مالكيت اشخاص درون گروهي الگويي براي پيش­بيني گزارش­های مالي تعدیلی ارائه شد.

روتنستين[1] (2008) به بررسی تغییرات نظام راهبري شركت پس از تعدیل صورت­های مالی پرداخت. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که نظام راهبري شركت پس از تجديد ارائه­هاي كاهنده سود انباشته دستخوش تغيير مي­شود.

اموا[2] (2008) بیان می­دارد که واكنش منفي بازار به تعدیل گزارش­های مالي در مواردي شديدتر است كه مزاياي اعطايي به مديريت (بويژه پاداش وابسته به سهام ) بيشتر باشد يا شركت كميته حسابرسي مستقل نداشته باشد.

شولز (2008) تغییرات و تبعات بازار سرمایه به گزارشات مالی تعدیلی پرداخت. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که بازار سرمايه به تجديد ارائه صورت­هاي مالي واكنش منفي نشان مي­دهد و  شدت آن در موارد مرتبط با تقلب يا اثرگذار بر درآمد شركت بيشتر است.

[1] Rotenstein

[2] Amoah

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه¬گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت¬ها92

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر