دانلود پایان نامه

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

اعتراض مذکور را وارد ندانسته و داور مورد جرح هم استعفا نکرده است. رأی داور نزد دادگاه صلاحیت‌دار موضوع ماده (6) ق.د.ت.ب مطرح و حسب فرض این بند، جرح او پذیرفته می‌شود. با این ‌وجود داور مورد جرح به حضور خود در هیئت داوری ادامه داده و رسیدگی منتهی به صدور رأی می‌گردد. محکوم‌علیه اعتراض می‌نماید که نظر موافق داور مورد جرح در شکل‌گیری رأی منتهی به محکومیت وی مؤثر بوده است. اگر داور مذکور کنار گذاشته می‌شد و یا نظر مخالف با نظر اکثریت در محکومیت خوانده می‌داد، تصمیم او در محکومیت خوانده اثر نداشت. حال که به استناد نظر ایشان مبنی بر محکومیت خوانده اکثریت حاصل شد، به‌حکم مذکور اعتراض دارد و در مرحله اجرا تقاضای ابطال رأی را می‌نماید.

 

 

 

ضمانت اجرای استقلال و بی‌طرفی صرفاً امکان جرح داور نیست بلکه می‌تواند تبدیل به جهتی برای تقاضای ابطال رأی داور شود به‌شرط اینکه این رابطه یا این جانب‌داری قابل‌اثبات باشد. روابط دور یا غیرمستقیم یا مبتنی بر حدس و گمان یا روابط افشاشده که نسبت به آن جرحی مطرح نشده نمی‌تواند

دسته‌ها: دسته اصلی