دانلود پایان نامه

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

گفتار ابتدا تعریف موافقت‌نامه‌ی داوری و انواع آن (بند نخست) و سپس بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری (بند دوم) مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بند نخست: تعریف موافقت‌نامه‌ی داوری و انواع آن
با توجه به اینکه قانون‌گذار در ماده ۴۵۵ و ۴۵۴ ق.آ. د.م موافقت‌نامه داوری را تعریف نکرده است و اینکه تعریف این‌چنین عقدی به‌طور اصولی می‌تواند خیلی مفید فایده باشد در این بند ابتدا تعاریفی را که از حقوقدانان و همچنین تعریفی که در قانون داوری تجارت بین‌المللی موجود است را بیان می‌کنیم(الف) و سپس به بررسی انواع موافقت‌نامه داوری(ب) می‌پردازیم.

 

 

الف: تعریف موافقت‌نامه داوری

 

«موافقت‌نامه داوری» یا «قرارداد داوری» محور اصلی مباحث داوری است. به‌موجب موافقت‌نامه داوری، داوران مجاز می‌شوند که به اختلاف رسیدگی و رأی صادر کنند. این موافقت‌نامه همچنین محدوده صلاحیت داوران و نحوه رسیدگی به اختلاف را مشخص می‌کند و بنابراین از جایگاه مهمی در مباحث داوری برخوردار است.
در ذیل به بیان تعاریف مختلفی

دسته‌ها: دسته اصلی