دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک

-7-3-8- دستورالعمل‌هايی برای اجرای مناسب روش ارزشگذاری مشروط و مديريت آن

مشكلات مربوط به CVM عمدتاً به دليل اجرای ضعيف و چگونگی انجامCVM  می‌باشد، بنابراين، روش CVM اگر بطور كامل و صحيح اجرا شود، قادر به برآورد ارزش‌های اقتصادی می‌باشد. حاميان روش CVM، چندين دستورالعمل و آيين‌نامه مختلف برای اجرای روش CVM توسعه دادند كه اين روش بتواند نتايج قابل اطمينان و معتبری را ايجاد نمايد. ليست كامل دستورالعمل‌ها برای اجرای صحيح CVM و اعتبار نتايج آن، به شرح زير می‌باشد:

1) فقط برای كالاهايی از روش CVM استفاده شود كه پاسخگويان با آن حداقل آشنايی را داشته باشند.

2) سناريو بايد قابل قبول، واقع‌بينانه و قابل فهم بوده و از درجه نامطمئنی كمتری برخوردار باشد.

3) از معيار  WTAاستفاده نشود.

با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص رهیافت­های مختلف ارزش­گذاری و ویژگی­های مطلوب ارزش­گذاری مشروط، پژوهش حاضر این روش را به منظور تعیین تمايل به پرداخت براي برنج ارگانيك مورد استفاده قرار داده است. در این راستا، به منظور آشنایی با چگونگی الگوسازی و متغیرهای مورد استفاده در رهیافت CVM، مروری بر مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در خصوص ارزش­گذاری و یا سایر مفاهیم مرتبط صورت گرفت.

2-8- بررسی سوابق پژوهشی

در زمينه تمایل به پرداخت محصولات ارگانیک، مطالعات اندکی در ایران صورت گرفته‌است. پژوهش بريم نژاد و هوشمنديان(1392)، با بكارگيري از روش ارزش‌گذاري مشروط و مدل دو مرحله‌اي هكمن به برسي دلايلي كه مي‌تواند باعث خريد يا عدم خريد سبزيجات با كيفيت توسط مصرف‌كنندگان در استان تهران شود مي‌پردازد، در اين مطالعه با استفاده از روش ارزش‌گذاري مشروط، برتري ها و سلايق فردي در زمينه پولي با توجه به تغيير در كيفيت كالا استخراج گرديد و مقدار تمايل به پرداخت نيز توسط مدل هكمن دو مرحله اي براي سبزيجات سالم برآورد گرديد و نتيجه آن ميانگين تمايل به پرداخت را براي هر كيلو سبزي سالم 2220 ريال بدست آمد. در اين تحقيق میزان تمایل به پرداخت متغير مستقل و خرید سبزيجات سالم از سوي شهروندان شهر تهران متغير وابسته مي‌باشد.

پژوهش مافي و همكاران (1391)، با بكارگيري رهيافت ارزش‌گذاري مشروط، ميزان تمايل به پرداخت مصرف‌كنندگان براي محصولات ارگانيك سبزیجات و خیار در استان گیلان و تهران تعيين كرد. در اين مطالعه از ميان متغيرهاي توضيحي مورد مطالعه درآمد و سابقه ابتلا به سرطان در ميان اقوام اثر مثبت و معني‌داري بر ميزان تمايل به پرداخت داشتند. برای اندازه­گیری میزان تمایل به پرداخت افراد براي اين محصولات از روش انتخاب دوتايي و الگوي لوجيت[1] استفاده شد. متوسط تمایل به پرداخت افراد برای

[1] Logit model

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

 ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک

دسته‌ها: دسته اصلی