دانلود پایان نامه

در ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران آمده است: هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود را قرار داده باشد و از این راه امرا معاش نماید یا ولگردی کند به حبس از یک ماه تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره می شود.

در ماده ۷۱۳ نیز آمده است که هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استراد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.

در سال ۱۳۷۵، اولین مرکز نگهداری کودکان کارو خیابان به نام خانه سبز و ریحانه تأسیس شد و در آن مرکز گروهی از کارشناسان ملزم به ریشه یابی وضعیت، شرایط زندگی و اجتماعی این کودکان شدند.

دین اسلام، تکدی را بسیار منفور دانسته و آن را سخت مورد مذمت و سرزنش قرار داده، دستور
می دهد که مردم تن به مذلت و خواری ندهند و دست گدایی دراز نکنند.

پیامبر اسلام فرموده است: اگر مردم می دانستند در سوال وتکدی چه بدی هایی وجود دارد هرگز کسی از کسی چیزی درخواست نمی کرد. امام صادق نیز فرمودند: مؤمن اظهار فقر و تنگدستی پیش مردم نمی کند. هر کس زبان به سوال و گدایی گشاید در حالی که دارای مال و توانمندی باشد روز قیامت در حالی خدا را ملاقات می نماید که صورت او مجروح و خون آلود است. عده زیادی از فقها نیز اعتقاد دارند که گدایی امری حرام است. حال عمل گدایی به هر شیوه ای که باشد، حرام است. برخی دیگر از فقها گدایی را مکروه می دانند.

چندین سال است که هزینه های هنگفتی برای جمع آوری وساماندهی متکدیان در نظر گرفته
می شود اما نه تنها تکدی گرها روز به روز رشد می کنند بلکه بسیاری از آنها با اعمال نیروی انسانی و هزینه ارگان ها جمع آوری شده، دوباره و به زودی آزاد می شوند و گدایی را به شیوه مدرن یا سنتی از سر می گیرند. خلاءهای قانونی بحث تازه ای نیست اما شاید اکنون بیش از پیش نیاز به رفع این خلاءها باشد.

تكدی گری جزو جرایم محسوب شده و مجازات دارد ، متاسفانه این روزهاوقتی گدایی شغل
می شود ،كودكان اولین قربانی آن به حساب می آیند .

بدون تردید پدیده رقت برانگیز و ناهنجار کودکان، نوجوانان و بزرگسالان ژنده پوش و بی خانمان در اکثر قریب به اتفاق شهرهای جهان وجود داشته و به عنوان یک معضل اجتماعی که هم خود مصداق آسیب اجتماعی بوده و هم زمینه ساز گسترش و شیوع آسیب ها می باشد، در جوامع امروزی مطرح است.

فردا، روزی است که طفل در آغوش مادر شب و روز در خیابان کنار مادر می نشیند، می خوابد، غذا می خورد و زندگی می کند. محروم از مدرسه، محروم از خواندن و نوشتن، محروم از خانه، خانواده و محبت، بزرگ می شود. حال این كودك در شرایطی که هیچ آموزشی غیر از گدایی و دراز کردن دست جلوی دیگران ندیده ، آیا راهی جز اعتیاد، بزهکاری، دزدی و جنایت برای او باقی می ماند؟

این روزها متکدیان چه نیازمند و چه حرفه ای با شیوه های بسیار نوین، احساسات برانگیز، به امرار معاش می پردازند و از عواطف این ملت بهترین استفاده را می کنند؛بدون تردید پدیده تکدی گری در اکثر شهرهای جهان وجود داشته و به عنوان یک معضل اجتماعی که هم خود مصداق آسیب اجتماعی بوده و هم زمینه ساز گسترش و شیوع آسیب ها است در جوامع امروزی مطرح است .

متن کامل پایان نامه ارشد درمورد  جرم تکدی گری (گدایی)

دسته‌ها: دسته اصلی