دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس،  پروپیکونازول، فیپرونیل، بروموپروپیلات، ایپرودیون، فوزالون، پرمترین،  سایپرمترین، فنوالریت، دلتامترین،

سموم در مواد غذایی وارداتی و همچنین غذاهای تهیه شده در داخل که به مرکز تجاری سایر ایالات ارسال می شوند را بر عهده دارد. در برنامه های هشدار دهنده وجود باقي مانده سموم شیمیایی، تعیین حد قابل قبول جذب روزانه، حداکثر مجاز باقي مانده و بررسی رژیم کامل غذایی سه عامل مهم در ارزیابی میزان بقایای سموم شیمیایی در مواد غذایی و به تبع آن میزان ورودشان به بدن می باشد (13).

حداکثر مجاز باقي مانده

درحقیقت حداکثر باقی مانده آفت کش می باشد که پس از یک مبارزه موثر با آفات درون و یا روی ماده غذایی و خوراک حیوانات باقی می ماند که برای سلامتی انسان خطرناک نیست. MRL بر حسب میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن ماده غذایی بیان می گردد و برای اولین بار در سال 1968 توسط کمیته تعیین کننده باقي مانده آفت کش وابسته به FAO از سوی کشورهای عضو این کمیته پذیرفته شد (22).

 

2-6- اثرات فرآیندهای غذایی بر باقي مانده سموم شیمیایی

مطالعات گسترده ای که روی تغییر باقي مانده سموم شیمیایی در محصولات غذایی در مراحل مختلف یک فرآیند مدرن و یا خانگی انجام شده است توسط کمیته اتحادیه بین المللی شیمی محض و کاربردی منتشر شده است. در این رابطه روش های به کار رفته در فرآیندهای مواد غذایی اثرات مطلوبی را در کاهش میزان باقي مانده سموم شیمیایی نشان داده است (11). روش هایی مانند خشک نمودن، پوست

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس، پروپیکونازول، …

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی