دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

 حکم فرماست (دفت[1]، 1392: 188). در رابطه با ابعاد اخلاق مدیریتی در سازمان، گیوریان (1384) بیان می­کند که معیارهای اخلاقی مدیریت در سازمان به چگونگی قرار گرفتن ارزش های محوری همچون؛ اعتماد، عدالت، صداقت، دوری از تبعیض و احترام، درون خط مشی ها، برنامه ها، اقدامات و تصمیمات گفته می­شود. سازمان به هر میزان به این ارزش های محوری قرابت و نزدیکی خود را نشان دهد، سازمانی اخلاقی محسوب می­شود. این ارزش ها باید در اقدامات عملی کارکنان و مدیران مشاهده شود تا سازمان اخلاقی تلقی شود (رامشک، 1392؛ 7).

بر اساس آنچه که بیان گردید پژوهش کنونی در پی این است تا در یابد که آیا بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت برق رابطه معناداری وجود دارد؟ نتایج این پژوهش مي­تواند محققان، كارشناسان و مديران سازمان­ها را نسبت به مؤلفه­هاي كليدي اثربخشي سازمان آشنا نمايد و اطلاعات ارزشمندي را براي سازمان­ها، دانش­پژوهان علوم اجتماعي، مديران و مسؤولان سازمان­ها و ادارات در جامعه به منظور بهبود رهبري و بهبود سازمان فراهم آورد.

 

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش

  • ﺷﺮاﻳﻂ و ﺟﻮ و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎري، ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ (طالب­پور و همکاران، 1392). سلامت سازمانی عبارت کلی است که به ادراک کارکنان از محیط کار خود اشاره دارد (لی بررسی رابطه بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • بررسی رابطه بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

[1] Daft

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق

دسته‌ها: دسته اصلی