دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  

ردیف عوامل ارزشیابی امتیاز ضریب جمع
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

احداث سالانه تصفیه خانه فاضلاب

کاهش آلودگی هوا

کاهش میزان مصرف انرژی (آب، برق،سوخت)

دفع ودفن زباله

کاهش آلودگی صدا

استقراردفترمحیط زیست یاواحدHSE

سامانه مدیریتی(IMS .HSE .ISO14000)

فرهنگ سازی زیست محیطی وجلب مشارکتهای مردمی

فضای سبز

چگونگی وضعیت یک درهزارفروش واحد

سایراقدامات

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

3

2

2

3

2

3

1

1

16

8

8

12

12

8

12

8

12

4

4

  جمع امتیازات  —  — 100

 

سپس برای اندازه گیری مسولیت اجتماعی از فرمول زیر استفاده می شود:

Market – to- book: نسبت ارزش بازار به دفتری سهام

Leverage: اهرم مالی نسبت بدهی بر دارایی میباشد

Size: اندازه شرکت به صورت لگاریتم دارایی های شرکت میباشد

شاخص سوم ما برای كيفيت گزارشگري مالي بر مبنای مدل کیفیت اقلام تعهدی می باشد که به وسیله (دیچاو و دیچیو،2002) ارائه شده است. در این مدل، اقلام تعهدی سرمایه در گردش جاری با توجه به گردش وجوه عملیاتی سال قبل مشخص گردیده و رگرسیون آن به دست آمده و این مورد برای سال جاری و سال آینده نیز محاسبه خواهد شد. برای برآورد کیفیت اقلام تعهدی پیشنهادی به وسیله دیچاو و دیچیو، یک سال (t+ 1) اتلاف می گردد.

(3)

WCA i;t: اقلام تعهدی سرمایه در گردش: تغییر در دارایی های جاری غیرنقدی منهای تغییر در بدهی های جاری بعلاوه تغییر در بدهی کوتاه مدت

CFOi,t+1وCFOi,tوCFOi,t-1 : که جریان وجوه نقد حاصل از عملیات هستند. توسط تفاوت بین سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه و کل تعهدات بیان شده است. گردش وجوه عملیاتی هستندکه برمبنای تفاوت بین درآمد خالص قبل از اقلام غیر مترقبه و مجموع تعهدات بیان می شوند.

در نهایت، برآورد چهارم كيفيت گزارشگري مالي، به عنوان میانگین مقادیر استاندارد شده سه شاخص محاسبه می شود هر چه که مقدار آن بیشتر باشد به معنی كيفيت گزارشگري مالي بیشتر خواهد بود.

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد حسابداری: ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته‌ها: دسته اصلی