دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت کند و کاو ماشین از دیدگاه مشتریان

 

-2- اهمیت انجام تحقیق

اهمیت نظری پژوهش

امروزه کشورهای پیشرفته بیشتر بر سازمان های خدماتی خود تأکید می کنند به طوری که بخش خدماتی آنان ، نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند به طوری که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به خود اختصاص می دهد(گودوین،2006)  در سازمان های مختلف ، مشتریان به عنوان کانون اصلی توجه در نظر گرفته می شوند، شرکت هایی که دارای خدمات پس از فروش می باشند از این امر مستثنی نیستند.(صالحی،1383) شرکت هایی که دارای خدمات پس از فروش می باشند، کارکنان بایستی بدانند که نیازهای مشتریانشان چیست و چه عواملی بر رضایت مشتریان آنان اثرگذار می باشد. شناسایی این عوامل و برآورده ساختن انتظارات مشتریان برای شرکت بسیار مهم می باشد زیرا مشتریان1- تعیین میزان شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و کیفیت خدمات مطلوب شرکت کندوکاو ماشین از دیدگاه مشتریان در بعد”عوامل محسوس”.

2- تعیین میزان شکاف بین کیفیت خدمات ارائه شده و کیفیت خدمات مورد انتظار شرکت کندوکاو ماشین از دیدگاه مشتریان در بعد “قابلیت اطمینان “.

3- تعیین میزان شکاف بین کیفیت خدمات ارائه شده و کیفیت خدمات مورد انتظار شرکت کندوکاو ماشین از دیدگاه مشتریان در بعد “پاسخگویی “.

4- تعیین میزان شکاف بین کیفیت خدمات ارائه شده و کیفیت خدمات مورد انتظار شرکت کندوکاو ماشین از دیدگاه مشتریان در بعد “تضمین “.

5- تعیین میزان شکاف بین کیفیت خدمات ارائه شده و کیفیت خدمات مورد انتظار شرکت کندوکاو ماشین از دیدگاه مشتریان در بعد “همدلی”.

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت کند و کاو ماشین از دیدگاه مشتریان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت کند و کاو ماشین از دیدگاه مشتریان

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت کند و کاو ماشین از دیدگاه مشتریان

دسته‌ها: دسته اصلی