دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات همراه بانک از دیدگاه مشتریان بانک صادرات شهر بندرعباس

 

 

فرضيه فرعي 9 : تماس وارتباط  سيستم بانكداري همراه دربانك صادرات ا زديدگاه مشتريان رضايت بخش مي باشد.

1ـ6ـ متغيرها:

1ـ6ـ1ـ وابسته :

در اين تحقيق متغير وابسته ،كيفيت خدمات موبايل دربانك صادرات ميبا شد كه رابطه آن با متغيرهاي مستقل موردبرسي قرارمي گيرد.

1ـ6ـ2ـ متغيرهاي مستقل:

1ـ كارايي 2ـ اثربخشي 3ـ دردسترس بودن 4ـ امنيت 5ـ زيبايي ظاهري 6ـ اعتماد 7ـ پاسخگويي 8ـ جبران خسارت 9ـ تماس

 

1ـ7ـ قلمروتحقيق

*قلمروزماني : قلمروزماني تحقيق كليه مشترياني كه تا دي ماه سال1392 كاربر (مشترك) سيستم بانكداري همراه صادرات  شده اند.

* قلمرومكاني: قلمرو مكاني اين تحقيق مشتريان كاربرسيستم بانكداري همراه بانك صادرات  در شهر بندر عباس  مي باشد .

*قلمرو موضوعي : موضوع پژوهش حاضر در حوزه بانكداري الكترونيك قرار دارد . دربين زير سيستم هاي بانكداري الكترونيك ، سيستم موبايل ، بانك صادرات به طور مشخص در اين پژوهش مد نظر قرار دارد . سيستم مذكور از ابعاد مختلف ونيز ازجنبه كيفيت خدمات ارائه شده آن مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد .

تعريف عمليا تي : دراين پژوهش بانكداري همراه كه  از زير سيستم هاي بانكداري الكترونيك مي با شد . به عنوان بانكداري الكترونيك مدنظر قرار گرفته است .

بانكداري از طريق موبايل:

بانكداري با تلفن همراه عبارت است ازبه كار گيري تلفن همراه در دريافت خدمات بانكي ومالي، بدين معني كه موسسه يا بانك عامل مي تواند خدمات خودرا از طريق اينترنت

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات همراه بانک از دیدگاه مشتریان بانک صادرات شهر بندرعباس

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات همراه بانک از دیدگاه مشتریان بانک صادرات شهر بندرعباس

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:ارزیابی کیفیت خدمات همراه بانک از دیدگاه مشتریان بانک صادرات شهر بندرعباس با استفاده از مدل E_Recs-Qual و E_S_Qua

دسته‌ها: دسته اصلی