دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

 

 

مراسم آن را بخوبی فریاد می زدند و با اندکی غور در بررسی و شناخت این گونه تشریفات می توان به لایه های گسترده فرهنگی و اعتقادی و از سویی3-بار عام در دوره صفوی چگونه بود؟

4-آیا صفویان باعث تغییرات شکلی و ماهوی در نظام باردهی شده اند؟

5- امور دینی چه میزان در مراسم بار تأثیر داشته است؟

ج-سابقه تحقيق (منابع مرتبط يا مشابه با موضوع):

تا آنجا که نگارنده از طریق جستجوی کتابخانه ای و اینترنتی در  مقالات و کتاب ها بررسی  نموده تحقیق مستقلی در این زمینه  به زبان فارسی  و یا ترجمه شده مشاهده نگردیده است. اما در بعضی از منابع  و بعضی  از مقالات به طور ضمنی  به این بحث پرداخته اما نه به به طور مفصل و نه به صورت یک پایان نامه مستقل. اگر چه پرداختن به این موضوع در لابه لای کتب تاریخی کار چندان ساده ای نیست اما می توان از بررسی جزء به جزء این آثار اطلاعاتی از نحوه زندگی اجتماعی و شیوه اجرای مراسم درباری بدست آورد بطورمثال از لابه لای کتب ارزشمندی مانند شاهنامه فردوسی، تاریخ بیهقی و خصوصا سفرنامه های دوره های مختلف به نحوی که در قالب کتب عصر صفوی بیشتر در سفرنامه های سیاحان خارجی مانند سفرنامه شاردن ،کمپفر،اولئاریوس وپیش تر از آنها در سفرنامه های پلان و کلاویخو… بیشتر نمود پیدا می کند اما مطالبی نیز در منابع مانند آثار جاحظ و صابی برای شناخت این رسوم در دوره خلفا  می توان یافت.اما مطمئناً تکیه اصلی بر روی منابع  سفرنامه ای باشد. آقای خالقی مطلق در قالب مقاله ای در فصل نامه «ایران نامه» به این مهم پرداخته است اما نه در حد یک پایان نامه به همین دلیل با پرداختن به جزئیات بیشتر نحوه اجرای  این آیین در قالب پایان نامه ارائه گردید.

د-فرضیه ها :

-بار عام نشان دهنده فرهنگ غالب  و قدرت رو به تزاید هر دوره بوده است.

-شرایط و اوضاع اقتصادی و نوع خاستگاه اجتماعی و برخواهی حکومت ها و شخصیت پادشاهان آن در نحوه اجرای بارهای آنان تأثیر مستقیم داشته است.

-مذهب و باورهای دینی در شیوه بار عام تاثیر گذاشته است.

-بار و آیین های درباری در دوره صفوی رشد و توسعه بیشتری نسبت به دوره های قبل خود پیدا کرد.

در دوره صفوی بار عام تفاوت های شکلی و ماهوی پیدا کرد و فرهنگ غالب مذهبی در این تفاوت ها موثر بوده است.

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دسته‌ها: دسته اصلی