دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی شهرستان شهرکرد)

-معلوم نبودن مرتکب ضرب و جرح موجب رد دعوی خصوصی ضرر و زیان ناشی از جرم نمی باشد(رأی شماره56-25/7/1352هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

2-حکم شماره (232-19/9/49)«روزنامه رسمی 7555-21/1/49» دعوی اعسار در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم قابل استماع نیست.

3-اگر حکم دادگاه کیفری در مورد ضرر وزیان ناشی از جرم قابل رسیدگی  در دیوانعالی کشور باشد حکم جزائی هم به تبع آن قابل رسیدگی در دیوانعالی کشور است(رأی شماره32-29/11/64هیأت دیوانعالی کشور

4-ضرب و جرح مشمول ماده175مکرر قانون مجازات عمومی اگر منتهی به نقص عضو شود ،قابل گذشت است(حکم شماره 46-13/12/54)«روزنامه رسمی9105-18/1/55»

5-ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به بدن دیه تعیین نشده باشد(رأی شماره619-28/9/76)

6-در صورت صدور حکم بر برائت متهم دادگاه مکلف است در مورد دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی نماید(رأی شماره 649-5/7/79)

7-مجازات ایراد جرح عمدی با چاقو وفق مواد 55و63 قانون حدود و قصاص تعیین میشود مگر اینکه اقدام به چاقو کشی مشمول مقررات حمل اسلحه سرد و یا اخلال در نظم عمومی باشد(رأی شماره1-2/2/1365هیأت عمومی دیوانعالی کشور)

8-ایرادجرح جرح با کارد از مصادیق بندج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق است(رأی شماره32-16/12/1361هیأت عمومی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه ارشد :بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن

دسته‌ها: دسته اصلی