دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر رشته زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار

خودکشی، بی حوصلگی، افسردگی، احساس خشم، بدبینی به دیگران است.

برای تشکیل ستون X امتیازات دورۀ قاعدگی هر کدام از متغیرها را محاسبه کرده و برای تشکیل ستون Y امتیازات 5 روز قبل از دوره قاعدگی هر کدان از متغیرها را به دست آورده و به همین ترتیب جمع امتیازات 36 متغیر را در ستونهای Y , X قرار می دهیم.

امتیازات در ستون X مجذور شده و ستون 2X را تشکیل داده، امتیازات در ستون Y مجذور شده و ستون 2Y را تشکیل داده ضرب دوستون Y , X با هم ستون XY را تشکیل داده است.

برای تشکیل ستون d باید از فرمول زیر استفاده شود.

d = X – Y

به این ترتیب امتیازات دو ستون d نوشته شده و مجذور امتیازات در ستون d ستون 2d را تشکیل داده است جمع تمامی امتیازات در انتهایی هر ستون نوشته شده است.

جمع امتیازات ستون X با هم و تقسیم آن بر تعداد متغیر X (میانگین)را تشکیل داده است.

 

جمع امتیازات ستون Y با هم و تقسیم آن بر تعداد 36 متغیر Y (میانگین) را تشکیل داده است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد روانشناسی: رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر