دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

شناخت علل و عوامل گرایش دانش آموزان به شاخه های فنی هنرستان های فنی و حرفه ای

وزارت آموزش و پرورش دفتر  هماهنگي  طرح ها و برنامه ريزي توسعه آماده است كه تعداد دانش آموزان نسبت به سال تحصيلي گذشته  بيش از 000/806 نفر (30/8% ) افزايش داشته است . از اين تعداد 335 /144/6 نفر پسر و 003/417/4 نفر دختر بوده است .از تعداد كل دانش آمو زان 8/370/4 نفر در مناطق روستايي تحصيل كرده اند . تعداد 328/561/10 دانش آموزدر 483/370 كلاس و 70025 مدرسه بوده اند و جمع كاركنان شاغل در مدارس و ادارات آموزش در اين سال به 145/634 نفر بالغ گرديده است . از328/561/10  دانش آموز 283/994 نفرمتوسطه و 352/195 نفر در متوسطه فني و حرفه اي به تحصيل اشتغال داشته اند كه 413/104 نفر در هنرستان هاي فني و 578/83 نفر در مدارس بازر گاني و حرفه اي و 7361 نفر و در مدارس متوسطه فني و حرفه اي روستا ها 5849 نفر تحصيل كرده اند .

بررسي وضعيت كار كنان مدارس متوسطه نشان مي دهد كه در سال تحصيلي 64-63در اين دوره (عمومي ، فني ،حرفه اي ، 70845 نفر فعاليت داشته اند ، كه 52769 نفر در دوره متوسطه عمومي و بقيه در فني و حرفه اي بوده اند . از 52769 نفر كاركنان دوره متوسطه نظري 19440 نفر زن بوده اند . از 70845  نفر كاركنان دوره 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:شناخت علل و عوامل گرایش دانش آموزان به شاخه های فنی هنرستان های فنی و حرفه ای

دسته‌ها: دسته اصلی