دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

ديگر، باعث مي شود تا مهارتهاي ديگر بدون استفاده و مفيد واقع شوند.

با آن كه شناسايي هيجانها بسيار مهم است، قبل از آن بايد به موضوع بسيار مهمتري كه تا كنون به آن اشاره نكرده ايم، بپردازيم. اينكه محل يا مكان هيجاني كه مي خواهيم آن را شناسايي كنيم كجاست. طبق نظريه هاي هوش هيجاني اين نوع هيجانها در هر مكاني مي توانند باشند، در ديگران و در خود.

 

 

شناسايي حالتهاي هيجاني خود

همه ما مي توانيم زمانهايي را به ياد بياوريم كه در آن هيجانهاي بسيار قوي يا بسيار شفاف و واضح بوده است. آن قدر قوي يا شفاف كه در شناسايي آن هيچ مشكلي نداشتيم، بعضي وضعيتها، به جاي آن كه واكنشهاي قوي و شفاف ايجاد كنند، هيجانهايي ايجاد مي كنند كه بسيار خفيف هستند و بعضي ديگر در وضعيت ها تنها يك هيجان آن هم هيجان شناخته نشده نامدار ايجاد نمي كنند، بلكه مخلوط پيچيده اي از انواع احساسات را به وجود مي آورند.

هيجان ها درباره قضاوت هايتان اطلاعاتي در اختيار شما مي گذارند

هيجان ها نوعي اطلاعات هستند. چون هيجانها 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

دسته‌ها: دسته اصلی