دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 

آنچه سايبر آورده و نيز مي توان به تجربه دريافت ثابت مي کند که گويشوران هر زبان بر اساس شم زباني خود مي توانند واژه هاي زبان خود را تشخيص دهند. بنابراين، آنچه در نوشتار به صورت يک واژه نمودار مي شود، در غالب موارد امري صرفاً قراردادي نيست، بلکه انعکاس شم زباني گويشوران است. و تعجب آور نيست که در غالب نظامهاي نوشتاري روشهايي براي تمايز ميان واژه ها در نظر گرفته شود.

در همين جا بايد به اين نکته اشاره کرد که اگر در نظام نوشتاري ميان کلمات فاصله وجود نداشته باشد، هرگز به اين معني نيست که نويسندگان آن، مفهوم واژه را در نمي”خود کلمه نمي تواند به اجزاي کوچکتر بخش شود مگر آنکه در معناي آن گسستگي و اختلال پديد آيد يا برخي از بخش هاي جدا شده از آن به صورت تکه هاي بي ارزشي روي دستمان بماند…. “در يک جمله کوچک مانند “کاري ناانديشيدني است” مطلقاً نمي توانيم عناصر موجود در آن را در قالب کلمات کوچکتري، سواي سه کلمه موجود در آن، گروه بندي کنيم، البته مي توانيم “انديشيدن” يا “انديشيدني” را از بقيه کلمه يعني از “نا” و “ي” جدا کنيم ولي در آن صورت نه عنصر “نا” که پس از جداکردن “انديشيدن” به جا مي ماند، عنصري رضايت بخش خواهد بود، و نه عنصر “ي”. (سايبر، 1921، ص 59-60)

معيار ديگري که سايبر نقل مي کند چنين است. غالباً برخي ويژگي هاي آوايي و بيروني بخصوص با کلمه همراه است که همة آنها در بازشناسي آن به ما کمک مي کند. عمده ترين اين ويژگي ها “تکيه(stress)”است. دربسياري از زبانها، و شايد در بيشتر آنها، هر کلمه با يک تکيه نشاندار مي شود و اين موجب وحدت آن کلمه مي گردد. (سايبر، ص60)

اين ويژگي در زبان فارسي نيز کاملاً مصداق دارد، چنانکه همه مقوله هاي واژگاني – بجز فعل، همواره هجاي آخرشان تکيه دار است.

ايران کلباسي “واژه” را در کتاب خود از چهار منظر : آوايي، صرفي، معنايي و املايي تعريف کرده است. “واژه” از نظر آوايي شامل يک ساخت آوايي است که از يک يا چند هجا تشکيل شده و داراي يک تکيه است.

از نظر ساخت صرفي “واژه” از يک يا چند واژک تشکيل شده و در سلسله مراتب واحدهاي دستوري زبان در ساختمان “گروه” به کار مي رود.

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دسته‌ها: دسته اصلی