دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن (علت شناسی تا پیشگری)

جامعه را تعیین میکند. هرچه میزان ادغام کمتر باشد، اجتماع داراي نابسامانی بیشتر است.

6-  اجتماعات داراي ساختار فرصت نامشروعِ سازمانیافته، محیطهاي یادگیري را براي رفتار مجرمانۀ سازمان یافته فراهم میآورند. در چنین اجتماعاتی، خرده فرهنگ بزهکاري مردان یکی از دو شکل ایده آل را که به درجۀ دستیابی به ساختار نامشروع وابسته است به خود میگیرد:

الف- وقتی فرصتی براي مشارکت موفقیت آمیز در ساختار نامشروع در دسترس مردان جوان قرار دارد، خرده فرهنگ ولگردي که اغلب به طور رایج یافت میشود، یک ولگرد مجرم می‌باشد. این شکل از ولگردي به عنوان عرصۀ آموزش براي شکل فعالیت نامشروع که در اجتماع یافت میشود، عمل میکند.

ب- وقتی فرصتها براي الحاق به ساختار نامشروع داراي همان محدودیتهاي مربوط به الحاق به ساختار مشروع

است، شایعترین شکل ولگرديِ خرده فرهنگی، یک ولگرد عقب نشینی کننده می باشد. در اینجا اعضاي گروه ولگردان،اساساً از اجتماع عقب نشینی میکنند و در واقع شکست خوردگانِ دوجانبه هستند و براي حل مشکلات خویش به قاچاق وجرايم ديگر روي میآورند.

7- اجتماعات نابسامان، کنترل اجتماعی ضعیفی را اعمال میکنند و خرده فرهنگهاي ولگرديِ نابسامان را به وجود

میآورند. زمانی که مردان جوان، دستشان هم از فرصتهاي مشروع و هم از فرصتهاي مجرمانه کوتاه است، شکل رایج خرده فرهنگ ولگردي، شکل ولگرد منازعه‌اي خواهد بود. چنین ولگردهایی در فعالیتهاي خشونت بار و مخرب علیه ساختارهاي فرصت وارد عمل می شوند.

گفتارهشتم :فشار در ديدگاههاي مختلف

1- فشار ايجاد شده به خاطر عدم دستيابي به اهداف ارزشمند مثبت:

اگينو استدلال مي كند كه عدم دستيابي به اهداف ارزشمند مثبت شامل پول، منزلت، احترام، استقلال، و خود مختاري اولين نوع فشار است هنگامي كه در جامعه گسستگي بين آمال و آرزوها و واقعيات زندگي پديد مي آيد افراد به سمت اهداف جايگزين هدايت مي شوندو دستيابي اهداف ارزشمند مثبت از طريق كانال هاي مشروع براي آنها دشوار مي گرد

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن