دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

 

 

زمين كشاورزي ديم (هكتار) فراواني درصد نسبي درصد واقعي درصد تجمعي
1 هكتار و كمتر

2-1/1

3-1/2

4-1/3

بيشتر از 4

بدون پاسخ

49

30

16

4

10

66

28

1/17

1/9

3/2

7/5

7/37

45

5/27

7/14

7/3

2/9

45

5/72

2/87

8/90

100

جمع 175 100 100 100

ميانگين : 03/2        ميانه : 2              مد :1             انحراف معيار : 40/1

كمينه : 5/0                         بيشينه : 7

مالكيت اراضي تحت كشت توتون

                                نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه 72 درصد از افراد مورد مطالعه، زمين هاي كشاورزي تحت كشت توتون آنها از نوع مالكيت شخصي مي باشد، همچنين 5/18 درصد از افراد مورد مطالعه زمين هاي تحت كشت توتون آنها از نوع نظام هاي اجاره اي، 6 درصد از نوع مالكيت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

دسته‌ها: دسته اصلی