دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

پایبندی به دین دانشجویان

ا عتقادي بوجود آمده در جامعه دانشگاهي ناشي از اعتقادات دانشجويان به مناسك و شعائر نيست بلكه محل تعارض و اختلاف در نوع برداشت بنياد گرايانه يا سكولاريتي از مبادي در عرصه سياست است هم چنين 16 درصد دانشجويان درباره تعامل دين ودنيا داراي جهت گيري سكولاريتي و 45 درصد داراي جهت گيري بنيادگرايانه اند.

  • بررسي گرايش هاي ديني دانشجويان، معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي دانشگاه اصفهان 1375

جامعه آماري 958 نفر از دانشجويان دانشگاه هاي اصفهان (علوم پزشكي، صنعتي اصفهان و دانشگاه اصفهان) بوده اند.

پرسش محوري پژوهش اين بوده است كه آيا با تحولات و نوسازي هايي كه در دو دهه پس از انقلاب صورت گرفته اعتقادات ديني دانشجويان سكولار شده يا خير؟ پژوهشگران اين بررسي جهت سنجش سكولاريسم ابتدا از بعد نظري يك سنخ شناسي عرضه نمودند و ميزان پايبندي و اعتقادات ديني را بر روي پيوستاري كه يكسوي آن بي ديني (معاند) و سوي ديگر مسلمان انقلابي قرار داشت بررسي كردند. يافته هاي تحقيق نشان داد كه 2/71% دانشجويان در حد مسلمانان انقلابي، 7/64% مسلمان روشنفكر، 4/56% مسلمان سنتي، 3/43 مسلمان علم زده، 6/40% مسلمان حجيته اي ، 5/16% بي دين )معاند) 16% مسلمان اسمي و 1/13% به دين بي اعتنا بوده اند. به اين معنا كه دخالت دين 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد پایبندی به دین دانشجویان

دسته‌ها: دسته اصلی