دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

 (3-7- الف)

(3-7- ب)

که در آن  نامیزانی میدانهای کنترلی و کاوشگر می باشد و بصورت  تعریف می شود، خواهیم دید که  در بوجود آمدن رفتار دوپایای نقش کلیدی خواهد داشت.

برای بررسی معادلات حرکت ماتریس چگالی لازم است، ماتریس هامیلتونی کل را که شامل دو قسمت اندرکنشی و غیر اندرکنشی است داشته باشیم، یعنی:

به وضوح دیده می شود که، و نشان دهنده آن است که جمعیت کل ترازها یعنی ، کمیتی پایستار می باشد و نسبت به زمان تغییر نمی کند. با توجه به  تعریف ماتریس چگالی، میدانیم عناصر قطری احتمال حضور اتم در هر تراز را نشان می دهد، پس با توجه به اینکه یا در تراز  است یا در تراز  ، مجموع احتمالات حضور اتم در ترازهای  و  برابر یک می شود:

(3-13)

همچنین می دانیم که  ، بنابراین می توان  را با استفاده از  بدست آورد.

برای جملات مربوط به فرآیندهای واهلش، فرض می کنیم سیستم اتمی دو ترازی در نظر گرفته شده، یک سیستم بسته باشد، یعنی تراز b با آهنگ  به تراز a واپاشی می کند. پس طول عمر آن با  ، نشان داده خواهد شد. معمولاً واپاشی تراز بالاتر به ترازهای  پایین از طریق نشر خودبخودی می باشد.

همچنین اگر گشتاور دوقطبی با زمان  وافازی کند، پهنای خط گذار دارای پهنای  خواهد بود.

در حضور فرآیندهای واهلش، معادلات حرکت ماتریس چگالی بصورت زیر می باشد:

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

دسته‌ها: دسته اصلی