دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان

را نشان مي‌دهند. بر ظبق ديدگاه تعادل ساختهاي شناختي نامتعادل تمايل به تغيير يافتن و متعادل شدن دارند (برگرفته از كريمي، 1380).

ديدگاه تعادل، اين نكته را روشن مي‌كند كه در يك موقعيت مفروض راههاي مختلفي براي حل يك ناهماهنگي وجود دارد. بدين ترتيب، توجه ما را به يكي از مهمترين جنبه‌هاي تغيير نگرش جلب مي‌كند. به عبارت ديگر، عواملي را كه تعيين مي‌كنند كدام يك از شيوه‌هاي مختلف حل مشكل اتخاذ مي‌شوند، براي ما مشخص مي‌كند.

به عنوان مثال، فرض كنيم شخص A از شخص B و از موسيقي (M) خوشش مي‌آيد . اما شخص B موسيقي را دوست ندارد. در اينجا ما شاهد يك وضعيت عدم تعادل به شكل بالا هستيم (حالت الف).

اكنون براي برقراري تعادل، لازم است كه تغيير نگرش يا در شخص A نسبت به شخص B (حالت ب) يا موسيقي صورت گيرد (حالت ج) و يا شخص B نگرش خود را نسبت به موسيقي تغيير دهد (حالت د). پيش‌بيني نظريه تعادل اين است كه شخص A و شخص B با سبك و سنگين كردن قضايا و سنجيدن جوانب امر (مثلا اينكه براي شخص A از دست دادن شخص B مهمتر است يا عدم علاقه): انتخاب خود را در جهت ايجاد تعادل انجام خواهند داد (كريمي، 1380).

ب) نظريه توافق[1]

ديدگاه توافق به وسيه آزگود و تانن بوم[2] (1955) عرضه شده است. اين ديدگاه كه با موقعيتهايي ساده‌تر از ديدگاه تعادل سروكار دارد، تقريبا به طور كامل توجه خود را به اثري كه يك فرد با موضعي مثبت يا منفي نسبت به يك شي يا شخص دارد، متمركز كرده است. و اين شايد ساده‌ترين موقعيت تغيير نگرش باشد. بدين صورت كه وقتي شخص A چيزي خوب يا بد درباره شخص (يا موضوع يا شي) B مي‌گويد اين سخن اثري بر روي نگرش شخص ديگر نسبت به A و B مي‌گذارد؟

در اين ديدگاه ابتدا به هر شخص يا شي ارزشي بين 3- تا 3+ داده مي‌شود. رتبه 3+ به اين معني است كه رتبه دهنده حداكثر ارزش مثبت را براي چيزي قايل است و رتبه 3- به معني دادن حداكثر ارزش منفي به آن است. و رتبه صفر بدين معني است كه او نگرشي خنثي و بي‌تفاوت نسبت به آن موضوع دارد.

    طبق پيش‌بيني اين ديدگاه، چگونگي ارزشيابي يك فرد از فرد ديگر، ارزشيابي ما از هر دو آنها را تحت تأثير قرار مي‌دهد بدين ترتيب كه نخست، براي رسيدن به توافق، ارزشيابي ما از آن دو شخص بايد به مقداري برابر با مقدار مورد اختلاف بين آنها تغيير يابد، به طوري كه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان

دسته‌ها: دسته اصلی