دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان

مي‌پرسد، با حذف 2 و 3 جزء شكل محوطه به چه صورتي درمي‌آيد (پوليا 1945، به نقل از آرام 1376).

آقازاده (1377) در مقاله‌اي پيرامون آموزش رياضي راهبردهايي كه براي هر كدام از مراحل حل مسئله (در طرح جورج پوليا) پيشنهاد مي‌شوند را شامل مجموعه‌ فعاليتهايي مي‌داند كه كار حل مسئله را براي يادگيرندگان آسان مي‌كند و آنها عبارتند از:

راهبردهاي مرحله نخست

1- دست‌كاري يا دست‌ورزي  كردن موقعيت مسئله

2- تعبير و تفسير مشكل

3- تعيين يا مشخص كردن واژگان كليدي

4- رسم نمودار

5- تعريف مجدد مسئله به زبان دانش‌آموزان

6- طرح كردن سوالات مربوط

7- تعيين مطلوب مسئله و اطلاعات مورد نياز براي دستيابي به آن

8- تعيين اطلاعاتي كه براي حل مسئله چندان مهم نيست.

9- در نظر گرفتن تعبير و تفسيرهاي جانشين

راهبردهاي مرحله دوم و سوم:

1- دست‌ورزي كردن

2- گردآوري و سازماندهي اطلاعات

3- به كار بردن الگوها

4- گزينش و استفاده از رابطه‌ها

5- الگوسازي و استفاده از نمودارها

6- استفاده از مسئله ساده‌تر

7- استفاده از دليل و منطق

8- استفاده از نمودار جرياني (روند نما)

راهبردهاي مرحله چهارم:

1- ارتباط دادن جواب مسئله با صورت مسئله

2- تعريف مجدد مسئله و پاسخ به آن

3- تعيين يا تبيين مدلل بودن پاسخ مسئله

4- تشريح پاسخ مسئله

5- بازنگري فرايند حل مسئله

6- تأمل به منظور يافتن شيوه‌هاي ديگر حل مسئله

7- تعميم دادن راه‌حلها

(آقازاده، 1377)

مباني نظري در زمينه نگرش

تعريف نگرش[1]

نگرشها عبارتند از پسندها و بيزاريها، دوست داشتن يا دوست نداشتن موقعيتها، اشياء اشخاص گروهها و هر جنبه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان